Konstfrämjandet Skåne

2

Konstfrämjandet Skåne

Konst i Vården

Konstupplevelser inom äldreomsorgen
Konstupplevelser inom äldreomsorgen

Konst i Vården är ett av Konstfrämjandet Skånes långsiktiga projekt, som pågått sedan 2004 med stöd från Region Skåne. I dialog med personal på äldreboendet väljs en konstnär som sedan gör en utställning i de lokaler som finns tillgängliga. Det finns även möjlighet för att konstnären kan hålla i workshops med personal och vårdtagare. Vill deltagarna kan vi hålla i en vernissage!

Projektet strävar efter att ge nya intryck, upphov till samtal och diskussion genom konsten. Tanken är att ge inspiration till fler kulturupplevelser även utanför projektet, skapa möjligheter till meningsfulla aktiviteter och gemensamma erfarenheter för personal och vårdtagare inom äldreomsorgen. Konstupplevelser ger människor fler sätt att kommunicera på. Vare sig människor har talsvårigheter eller inte kan bilden fungera som språk och hjälpa till att bryta isolering. Bildsamtal har visat sig vara en bra metod för att stimulera äldres upplevelseförmåga och tolkningsförmåga.

I Konst i Vården arbetar konstnärer inom äldreomsorgen med sin konst, på det sätt som passar alla deltagare bäst! För att genomföra ett så bra projekt som möjligt vill vi att projektet präglas av flexibilitet både för konsten men även för deltagare inom äldreomsorgen.

Kontakta gärna oss om ni som konstnär eller inom ert arbete inom äldreomsorgen vill delta, om ni har frågor eller vill ha mer information!