Ny tjänst: Konstkonsulent

Konstfrämjandet Skåne tillsätter en ny tjänst, konstkonsulent i Skåne. Tjänsten innebär att vara en operativ resurs för att driva samarbeten, nätverk och stärka infrastrukturen för bildkonstområdet.

Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening som främjar konstbildning och vill ge alla människor möjlighet att möta konst i sin vardag. I kärnverksamheten ingår Malmö Gallerihelg, konst och hälsa samt uppsökande verksamhet för barn och unga i regionen.

Nu söker vi en konstkonsulent för regionen. Konstkonsulenten är en operativ länk mellan bildkonstområdet och aktörer i samhället såsom skola, kommun, föreningsliv och enskilda aktörer. Genom nätverksarbete och förmedlande informationsarbete initierar och driver konstkonsulenten nätverk och samarbeten i regionen. Konstkonsulenten är också ett stöd för regionens konstnärer och stödjer utveckling av regionala, nationella och internationella nätverk och samarbeten.

Huvudsakliga uppgifter:

1. Möjliggöra konstnärligt skapande och konstnärliga upplevelse för barn och unga i Skåne genom att arrangera utbuds- och nätverksträffar mellan skola och kulturaktörer.

2. Stärka villkor för konstnärligt skapande för professionella yrkesverksamma konstnärer i Skåne genom aktiviteter, fortbildning och nätverksträffar.

3. Verka för en decentralisering av konstutbudet i regionen och främja konstutbud, upplevelser och arbetsmöjligheter runt om i regionen.

För att lyckas behöver du ha erfarenhet av att driva konst/kulturprojekt. Vi lägger stor vikt på samarbeten, du ska därför ha erfarenhet av samarbetsprojekt och koordinering. Erfarenhet och kunskap om bildkonstområdet i Skåne är meriterande. Du är den drivande personen i nätverksarbetet och samordning samt ansvarar för projektledning (planering, koordinering), kontakt med samarbetspartners och uppföljning.

Tillgång till ett nätverk inom och utom konstvärlden är viktigt, precis som god förmåga att utveckla nya relationer. Idérikedom och strategiskt tänk ser vi också som avgörande nycklar för tjänsten. Konstfrämjandet Skånes verksamhet bygger på tillgängliggörande av konst, konst för alla och att arbeta folkbildande, vi ser därför gärna att du arbetat med eller i liknande verksamheter tidigare. Att kunna arbeta flexibla tider och en vilja att arbeta praktiskt är en förutsättning för arbetet.

Kvalifikationer

Utbildning inom kultur, fri konst eller motsvarande från högskola/universitet.

3 års arbetslivserfarenhet inom relevanta områden (ex. kulturverksamhet, offentlig sektor, konstinstitution).

Erfarenhet av projektledning och metodutveckling.

Brett nätverk och erfarenhet av arbete med konstnärer samt kunskap om konstnärliga processer.

Ett brett nätverk inom och erfarenhet från arbete med offentlig/idéburen sektor.

Har arbetat med mångfald, inkludering och tillgängliggörande av konst/kultur.

Du uttrycker dig väl på svenska och engelska i tal och skrift.

Anställningsvillkor:

Tjänsten finansieras av Region Skåne, initialt finansieras tjänsten fram till 31 december 2025, omförhandling sker hösten 2025.

Tjänsten är placerad i på Konstfrämjandet Skåne, Malmö, Östergatan 9a, men har hela Skåne som arbetsfält. Omfattning 50% till och med 31 december 2025, tillsvidareanställning. 6 månaders provanställning. Tillträde i början av maj 2024.

Hösten 2025 görs utvärdering av tjänsten, omfattning och budget i samråd med Region Skåne för att se över möjligheten att göra tjänsten till en permanent del av Konstfrämjandet Skånes verksamhet. Därefter omförhandlas anställningen och tjänstens omfattning.

Styrande dokument: Region Skånes kulturplan. Årsplanering görs i verksamhetsplanering på Konstfrämjandet Skåne. Uppföljning/Utvärdering: Årliga samtal med Region Skåne.

Konstkonsulentens arbetsledning (inkl chef och lön) ligger inom ramen för Konstfrämjandet Skåne.

Du ingår i ett arbetslag med 3-4 personer och utvecklar arbetet i dialog med verksamhetsledaren och övrig personal.

Skicka in ansökan senast: 28/2 2024, kl 18.00.

Mejla din ansökan till Konstfrämjandet Skåne: skane@konstframjandet.se

Ansökan ska innehålla: Intentionsbrev (om dig, tidigare erfarenheter, vision för tjänsten och kort hur du kommer utforma arbetet) och CV samt referenser.

Märk mailet med: Ansökan – Konstkonsulent

Intervjuerna äger rum: v. 11 och 12

För mer info, kontakta: Sofia Landström, verksamhetsledare, sofia.landstrom@konstframjandet.se, 070-610 42 61

Visa alla