BARN OCH UNGA

I linje med vår främjande målsättning vill vi ge möjlighet för barn och unga att ta del av konst och kultur i hela Skåne. Vi prioriterar därför att finnas på mindre orter och samhällen som inte har möjlighet att gå på konsthallar, gallerier och museum.

Konstfrämjandet Skånes arbete med barn och unga lägger fokus på att utveckla basmetoder och hitta koncept som kan främja både barn och unga i regionen samt konstlivet i hela Skåne.

I linje med vår främjande målsättning vill vi ge möjlighet för barn och unga att ta del av konst och kultur i hela Skåne. Vi prioriterar därför att finnas på mindre orter och samhällen som inte har möjlighet att gå på konsthallar, gallerier och museum. Vi vill därför verka för att nå ut till dessa vita fläckar och lägga vårt fokus på att utveckla metoder för detta.

Inom vår barn & unga verksamhet arbetar konstnärer deltagarbaserat och på ett sätt som tillgängliggör konstnärskapet för alla. För att genomföra ett så bra projekt som möjligt vill vi att processen präglas av flexibilitet både för konsten men även för deltagarna.

För mer information om projektet eller andra frågor kring vår barn & unga-verksamhet, kontakta: ellen.bjerborn@konstframjandet.se

Du hittar 'Så arbetar konstnären' och övriga projekt till vänster om denna text.

Visa alla