Styrelse

Ordförande
Linnéa Jahn, Sveriges Konstföreningar

Vice ordförande
Ýrr Jónasdóttir, Konstmuseichef

Ledamöter
Lisa Andersson, Malmö Folkhögskola, Felix Kugelberg, Kommunal, Jamila Drott, konstnär, Cecilia Sterner, konstnär, Anita Lindhe, PRO Kultur, Jari Malta, Frilansande curator (ersättare) , Jenny Grönwall, konstnär (ersättare)

Revisorer
Claes Carlsson
Kenneth Hansson
Helen Persson, suppleant