Styrelse

Ordförande
Åsa Sandström

Vice ordförande
Ýrr Jónasdóttir, Konstmuseichef

Ledamöter
Lisa Andersson, Malmö Folkhögskola, Felix Kugelberg, Kommunal, Love Flygren, Kalle Brolin, konstnär, Anita Lindhe, PRO Kultur (ersättare) Jari Malta, Frilansande curator (ersättare)

Revisorer
Claes Carlsson
Love Flygren, Socialdemokraterna Skåne
Helen Persson, suppleant

Valberedning
Lisa Nyberg, sammankallande
Greta Burman