CULTIVATING STORIES / ODLADE BERÄTTELSER

Välkommen till ett interdisciplinärt program vid odlade åkrar i Häglinge den 10 juli och 18 september, och på Malmö Konstmuseum 15 och 17 september.

Odlade berättelser undersöker odlingens växtkulturer, och på vilket sätt historiska skeenden lever vidare i samtiden. Genom guidade fältvandringar, filmvisningar, publika samtal, utställning, och musik, förmedlas berättelser och frågeställningar kring vad odling, förädling och kulturväxter är, har varit, och kunde vara.

Med etableringen av Sveriges Utsädesförening i Svalöv i 1886, kom en metod för modern växtförädling att utvecklas som la grunden för det monokulturlantbruk som idag praktiseras globalt. I projektet undersöks på vilket sätt det etiska och estetiska förhållningssätt till mer-än-mänskliga sammanhang denna ’moderna’ metod för växtförädling skiljer sig från ’traditionella’ tillvägagångssätt.

Med utgångspunkt i återupptäckta och sällan visade fotografier från de allra första växtförädlingsförsöken i Svalöv, och i samarbete med den i Skåne initierade föreningen Allkorn som återodlar traditionella sädesslag, undersöker Odlade berättelser historiska och samtida perspektiv på odling och förädling med syfte att skapa rum för omtänkande kring denna för människor livsnödvändiga praktik. Vilka historier har fått berättats, hur har de format bilden av mer-än-mänskliga sammanhang och roller, och hur ser dessa förhållanden ut idag?

Programmet genomförs vid platser och på tidpunkter som följer de odlade sädesslagens rytm. Under första halvan av juli är sädesslagens ax är som mest utvecklade och skillnader mellan växtsorter tydlig. I september har axen skördats och bundits upp på kärvar eller har tröskats och kanske till och med malts till mjöl.

Arrangörer. Cultivating Stories / Odlade berättelser är ett samarbete mellan föreningen Allkorn, den konstnärliga rörelsen potatoes’ perspective, Konstfrämjandet Skåne och Malmö Konstmuseum. Cultivating Stories / Odlade berättelser genomförs med stöd från Kulturrådet samt Region Skåne.

Detaljerat program
10 juli, Häglinge Kopparsmedja. Heldagsprogram med guidade fältvandringar, filmvisning, musik, bokbord och publika samtal. Kaffe och mat serveras.
En shuttle-buss hämtar och lämnar vid tågstationen i Sösdala mellan: 09.00-10.30, 12.00-13.30, och 17.30-19.00.

11.00 Välkomst och presentation av Allkorn
11.15 Fältvandring med Allkorn, Nordbruk, och Seeds WG EVEC
13.00 Presentation av Seeds WG EVEC och NOrdbruk
13.45 Öppen debatt med Allkorn, Nordbruk, och Seeds WG EVEC
15.00 Visning av filmen Cultivated Abundance
16.00 Samtal med Åsa Sonjasdotter och Hans Larsson
16.30 Berättelser och musik med Mats Edén.

Program 15, 17, 18 september. Malmö konstmuseum och Häglinge Kopparsmedja.
Tre dagars fördjupande program med utställning, filmvisning,
publika samtal, debatt, och fältvandringar som öppnar för
frågor kring kulturväxternas roll i samhälleliga skeenden.
En shuttle-buss hämtar och lämnar besökande
vid tågstationen i Sösdala den 18 september.

Torsdag 15/9, Malmö konstmuseum, Skovgaardsalen.
16.30 Välkomst, introduktion till ämnet och programmet
16.45 Screening av filmen Cultivated Abundance
18.00 Samtal med Åsa Sonjasdotter och Hans Larsson

Lördag 17/9, Malmö konstmuseum, Skovgaardsalen.
Anmälan krävs: Anmäl dig här!
11.15 Välkomst, introduktion till temat och programmet
11.30 Forskare Mick Wilson om “Det brutna brödet: Mat och livet-dödens politik”
12.00 Konstnär Åsa Sonjasdotter om uppfinningen av monokultur-förädling vid Sveriges utsädesförening i Svalöv
12.30 Lunch
13.30 Konstnär Katarina Pirak Sikku om verket Nammaláhpán
14.00 Samtal mellan Pirak Sikku, Sonjasdotter och Wilson
14.30 Kaffe
15.00 Konstnär Kalle Brolin om arbete, kol- och sockerindustri
15.30 Konstnärlig forskare Naomi Henning om om samtida globala födosystem
16.00 Samtal med Hennig och Brolin
16.30 Öppet samtal och avslutande kommentarer

Söndag 18/9, Häglinge Kopparsmedja.
En buss hämtar och lämnar vid tågstationen i Sösdala
i samband med tågen: 10.45 från Sösdala till Häglinge, samt 16.10 från Häglinge till Sösdala.

Kaffe, tilltugg och mat serveras hela dagen.
11.00 Välkomst, introduktion till temat och programmet
11.15 Fältvandring med Hans Larsson och Allkorn
13.00 Lunch
14.00 Presentation av nätverket 15th Garden, för stöd till
bönder i krigsdrabbade områden, vid Julia Bar-Tal
15.00 Kaffe
15.30 Öppet avslutande med Hans Larsson, Allkorn och Bal-Tar.

Om deltagarna

Allkorn. Föreningen Allkorn främjar framtagning och utveckling av en mångfald av lokalt anpassade stråsädessorter och annat korn för ekologisk odling.

Kalle Brolin är konstnär och författare. Han arbetar med videoinstallationer och performance i forskningsbaserade, storskaliga projekt. Kalle Brolin är en av initiativtagarna till den soldrivna socialistiska utomhusbiografen The Sunshine Socialist Cinema. Brolin kommer att presentera en ny serie arbeten som handlar om kolbrytning och sockerproduktion. Brolin undersöker hur dessa två Skånebaserade industrier påverkar människors inre och yttre landskap.

Mats Edén är folkmusiker på fiol och durspel, riksspelman, och tonsättare. Sedan 1970-talet är han en viktig förgrundsgestalt i folkmusikrörelsen i Sverige. Edén kommer att berätta om, och i musik gestalta, hur folkmusiken under nationalromantiken lyftes in i borgerskapets salonger och strömlinjeformades på ett sätt som kan associeras till hur de odlade grödorna anpassats till agrar- och livsmedels-industrin.

The 15th Garden. The 15th Garden är ett gräsrots-nätverk som stöttar odling i krigsdrabbade områden i Syrien och grannländer. Nätverket omfattar familjeträdgårdar, bönder på landsbygden och jordbruksinitiativ i flyktingläger. Med praktiska färdigheter är redo att stå vid alla människor som drabbas av kriget. http://aseed.net/en/the-15th-garden-seeds-for-syria/

Naomi Hennig verkar som forskare, konstnär, kurator, redaktör och projektkoordinator. Henning är doktorand vid Goldsmiths, University of London, där hon forskar om jordbruk och extraktivism. Hennigs arbete är inspirerat av ett intresse för politisk ekologi, ekonomi, markanvändning och ackumulation i landsbygds- och urbana sammanhang.

Hans Larsson är växtförädlare med inriktning på deltagande och evolutionär växtförädling. I 2004 startade Larsson föreningen Allkorn, som idag har mer än 450 medlemmar. Med bas vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp, och i samverkan med lantbrukare, har Larsson sedan 1990-talet förädlat en mångfald lokalt anpassade stråsädessorter för ekologisk odling.

Nav Haq är direktör vid M HKA – Museum of Contemporary Art Antwerpen, i Belgien. Under 2020- 2021 kuraterade Haq den forskningsbaserade utställningen MONOCULTURE – A Recent History. Strukturerat som en kartläggning, bidrog projektet med en jämförande analys av olika slags manifestationer av monokultur, samt hur de bearbetats i konst och propaganda. Syftet var att synliggöra aspekter som kan vara relevanta för samhället och kulturen i stort.

NOrdBruk är en småbrukarorganisation i Sverige som arbetar för matsuveränitet, hållbar förvaltning av våra naturresurser, och mänskliga rättigheter. Sedan starten i 1993, är NOrdBruk medlem i den internationella småbrukarrörelsen La Via Campesina.

Seeds Workgroup, European Coordination Via Campesina (ECVC) är en europeisk gräsrotsorganisation som för närvarande samlar 31 nationella och regionala jordbruks-, lantarbetar- och landsbygdsorganisationer baserade i 21 europeiska länder. ECVC är den regionala medlemmen i La Vía Campesina, den största internationella bonderörelsen på gräsrotsnivå.

Katarina Pirak Sikku är en konstnär som huvudsakligen arbetar med teknikerna teckning och fotografi. Många av hennes verk är textbaserade. De senaste åren har hon forskat i historiska studier av ras som biologi. Pirak Sikku vill veta vad som hände. Svenska institutet för rasbiologi gjorde en stor undersökning bland samerna. Pirak Sikku tar den andra sidans perspektiv; de som studerades i undersökningen. Pirak Sikku vill göra berättelsen till sin egen, gå från att vara ett objekt till att bli ett subjekt. Pirak Sikkus verk handlar ofta om sorg, identitet, makt och etnicitet.

Åsa Sonjasdotter är konstnär och forskare. Sonjasdotter engagerar sig i processer för återskapande och återberättande av livgivande relationer. Genom odling av marginaliserade grödor och närläsning av relaterat arkivmaterial, kan glömd kunskap och föreställningsförmåga återupplivas.

Mick Wilson är konstnär, forskare, och pedagog baserad i Göteborg och Dublin. Han är professor i fri konst och doktorandstudieledare vid HDK-Valand, Göteborgs universitet. Wilsons forskning inkluderar konstruktioner av ”offentlighet” och det ”sociala” med avseende på det samtida konstfältet; förbudsskapande som förfrågan; och livsmedlens estetiska politik.

Kontakter

Allkorn
www.allkorn.se

Konstfrämjandet Skåne
Östergatan 9a
21125 Malmö
skane@konstframjandet.se
www.skane.konstframjandet.se

Malmö Konstmuseum
Malmöhusvägen 6,
SE 201 24 Malmö
https://malmo.se/Uppleva-och-gora/Konst-och-museer/Malmo-Konstmuseum.html

potatoes’ perspective
Landvägen 52 b
260 13 Sankt Ibb, Ven
office@potatoperspective.org
www.asasonjasdotter.info

Odlade berättelser genomförs med stöd från Kulturrådet samt Region Skåne.

Visa alla