GALLERIET

Lokalen på S:t Gertrud är både central och kompatibel för att göra mindre projekt. Vi ger plats för kulturaktörer i Malmö och regionen genom att upplåta vår lokal till utställningar, samtalsserier eller filmvisningar etc.

Konstfrämjandet Skåne har fantastiska lokaler på Östergatan 9 i Malmö. Organisationens ändamål är att bidra till konst för alla: främja kunskap, folkbildning, förståelse och ökat intresse för, skapande av och medverkan till konst, oavsett bakgrund, och med utgångspunkt i var och ens särskilda förutsättningar.

Vårt mål är att tillgängliggöra konst och vara en sammanhängande länk för konstaktörer i hela Skåne och skapa mötesplatser. Från och med 2023 vill vi väcka liv i våra lokaler både genom de nätverk som redan utnyttjar lokalen samt Malmö/regionens-aktörer som inte har tillgång till egen lokal. Vår förhoppning är att fylla en lucka och tillgängliggöra fria lokaler för unga, eller nystartade kulturaktörer.

Lokalen på S:t Gertrud är både central och kompatibel för att göra mindre projekt. Vi vill därför främja kulturaktörer i Malmö och regionen genom att upplåta vår lokal till utställningar, samtalsserier eller filmvisningar etc. Utställningsersättning utbetalas till medverkande konstnärer för utställningsperioder över 2 veckor (gäller ej samtal eller filmvisning) - information om rutiner och kvalifikationer för utställningsersättning meddelas vid avtalsskrivning.

För att anmäla intresse skickar ni in formuläret nedan, mer information om lokalen och förhållningsregler finns i formuläret.

Inskickat formulär är ingen garanti för att få tillgång till lokalen, Konstfrämjandet Skåne gör ett urval av aktiviteter och återkommer med besked. Skriv önskad utställningsperiod men vi förbehåller oss rätten att föreslå andra datum om nödvändigt. Lokalen lånas ut max 3 gånger per termin (sommaren stängt).

Formulär för användning av lokalen

Kriterier för att få möjlighet att använda lokalen:
– Minst 3 deltagande i arrangemanget (lokalen lånas inte ut till enskilda konstnärer)
– Ni har ingen befintlig lokal
– Verksam i Skåne-regionen
– Publik verksamhet
– En uppdaterad hemsida/sociala medier för er grupp/verksamhet/förening

Konstfrämjandet Skåne prioriterar verksamheter/föreningar/arrangemang som är i samklang med våra mål.
För frågor: skane@konstframjandet.se

Visa alla