Konstfrämjandet Skåne

Konstfrämjandet Skånes motto är att locka till upptäckter genom konsten. Vi är övertygade om bildningens och konstens roll, och vill att alla ska ha tillgång till konst i ett jämlikt samhälle.

Organisationens ändamål är att bidra till konst för alla:
främja kunskap, bildning, förståelse och ökat intresse för, skapande av och medverkan till konst, oavsett bakgrund, och med utgångs- punkt i var och ens särskilda förutsättningar.

Konstfrämjandet Skåne är en liten flexibel organisation med ett stort nätverk. Vår flexibilitet gör det möjligt för oss att snabbt fånga upp innovativa idéer och initiera eller stötta olika projekt. Vi har Malmö som bas men arbetar med konstprojekt i hela Skåne.

Verksamheten stöds av Malmö Stad och Region Skåne.

För att hålla dig uppdaterad om vår verksamhet i Skåne, prenumerera på vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut fyra gånger om året. Prenumerera på nyhetsbrev här!