Utställning: Dörren i muren — 8/9-7/10

Medverkande konstnärer: Vanja Sandell Billström, Monika Marklinger, Trinh T. Minh-ha, Goldin + Senneby

En utställning om konstnärlig metod, baserad på läsningar av författaren Sven Lindqvists samlade produktion. Utställningen utgår från Lindqvist konstnärliga, filosofiska och retoriska grepp, som ställs jämte arbetsprocesser i samtidskonsten

Medverkande konstnärer: Vanja Sandell Billström, Monika Marklinger, Trinh T. Minh-ha Goldin + Senneby

Öppettider under utställningen: torsdagar och fredagar kl. 13-18 och lördagar kl. 12-16

Dörren i muren är en utställning om konstnärlig metod, baserad på läsningar av författaren Sven Lindqvists (b. 1932) samlade produktion. Utställningen utgår från Lindqvist konstnärliga, filosofiska och retoriska grepp, som ställs jämte arbetsprocesser i samtidskonsten.

I Dörren i muren lyfts fyra aspekter av Lindqvists författarskap fram: den kluvna inställningen till konstnärliga uttryck i relation till politiskt engagemang, den raffinerade essäistiken, de ständigt återkommande beskrivningarna av kroppsliga erfarenheter och tänkandet i rörelse.

I relation till dessa fyra teman presenteras verk av fyra idag verksamma konstnärer: Monika Marklinger presenterar vykortsinstallationen ”Documents du Tahiti” och målningen ”Either Savage or a Child” som kretsar kring Gauguins romantiska tro på ursprunglig autenticitet och hans sökande efter en utopi. Konstnärsduon Goldin + Senneby visar verket ”After Microsoft” som ger bakgrundshistorien om en av världens mest spridda digitala bilder. Vanja Sandell Billströms ”Utsikterna” är ett videoverk som reflekterar över kontemplationen och det aktiva livets möjligheter att samexistera.

Tidigare försök att ringa in Lindqvists undersökande essaystik har gjorts bland annat i antologin ”Av nyfikenhet öppnade jag dörren i muren” (varifrån utställningens titel är hämtad) sammanställd av Stig Hansén och Clas Thor, som tar fasta på Lindqvists olika roller som resenär, poet, undersökare, statistiker, intervjuare, porträttör, samtalare, arvtagare och teoretiker.

Utsällningen är öppen tom 7 oktober.

Utställningsprogram:

30/9 kl 19. Filmvisning och samtal med Vanja Sandell Billström. Som en del av Malmö Gallerinatt.

Curatorer: Kalle Brolin och Hans Carlsson.

——————–

Dörren i muren (The Door in the Wall)

Participating artists: Vanja Sandell Billström, Monika Marklinger, Trinh T. Minh-ha, Goldin + Senneby.

”Dörren i muren” is an exhibition concerned with artistic method, based on close readings of the complete works of writer Sven Lindqvist (b. 1932). The exhibition revolves around the artistic, philosophical and rhetorical methods of Lindqvist, which are here compared to modes of working in the context of contemporary art.

“Dörren i muren” picks up on four aspects of Lindqvist’s writing: doubts regarding artistic expression in relation to political commitment, Lindqvist’s particular essayistic style, the recurring descriptions of physical experiences and thinking through/in motion.

In relation to these four themes, the exhibition presents works by four contemporary artists: ”Documents du Tahiti” and ”Either Savage or a Child” by Monika Marklinger revolves around the utopian search and romantic beliefs in original authenticity at stake in the work of Paul Gaugin. ”After Microsoft” by artist duo Goldin+Senneby presents the background story of one of the world’s most widespread digital images. ”Utsikterna” (”The Views”) by Vanja Sandell Billström reflects upon how a contemplative state and an active life might be lived in simultaneity.

A systematizing of the investigative essayism of Lindqvist has previously been attempted in the anthology ”Av nyfikenhet öppnade jag dörren i muren” (”Out of Curiosity I Opened the Door in the Wall”), edited by Stig Hansén and Clas Thor. This collection of journalistic pieces by Lindqvist also describes his various roles as a writer: traveller, poet, investigator, statistician, interviewer, portrayer, conversationalist, inheritor, and theoretician. The exhibition was named after this anthology.

The exhibition is open until October 7.

The exhibition program will include talks and screenings of films. Some dates (more will be added):

September 30 at 7PM. Film screening and talk by Vanja Sandell Billström. Part of Malmö Gallery Night.

Curators: Kalle Brolin and Hans Carlsson.

Visa alla