SÅ ARBETAR KONSTNÄREN

I projektet riktar sig till skolor på mindre orter i Skåne där det är långt till närmaste konstupplevelse. Vår förhoppning är att alla barn, oberoende av bakgrund och geografiskt område får uppleva konst och vill hjälpa till att skapa det mötet genom att ta konsten till deras skola.

Så arbetar konstnären

I projektet samarbetar vi med en lokal konstnär för att tillsammans med denne träffa en skolklass (åk 4-7), först genom ett studiebesök i konstnärens ateljé och sedan en workshop på skolan. Vårt mål är att genom detta projekt främja konsten i regionen, ge barn och unga en inblick i den konstnärliga processen, samt ge möjlighet för att uppleva konst i sin egen hemort. Vi tycker det är viktigt att alla barn, oberoende av bakgrund och geografiskt område får uppleva konst och kultur och vill hjälpa till att skapa det mötet genom att ta konsten till deras skola.

Förhoppningen är att projektet skapar ringar på vattnet, att vi sätter igång ett samarbete som kan fortsätta efter våra två träffar. Målet är att skolan ska få en direktkontakt med en konstnär som de kan fortsätta arbeta med i framtiden i egenarrangerade projekt.

För mer information om projektet eller andra frågor kring vår barn & unga-verksamhet, kontakta: ellen.bjerborn@konstframjandet.se

Visa alla