Malmö Gallerinatt 2015 — gör oss sällskap under Malmös största konstkväll!

Fotograf Hilda Gustafson

Ikväll är det Malmö Gallerinatt 2015, lördagen den 26 september kl. 18-24!

I år är det 18:e året i rad som Konstfrämjandet Skåne arrangerar Malmö Gallerinatt. Sedan starten 1997 har den sista lördagen i september kommit att betyda en årlig höjdpunkt för alla konstintresserade, då Malmös många gallerier och större konstinstitutioner håller gemensamt kvällsöppet mellan kl. 18-24. Besökare kommer till Malmö från hela Öresundsregionen och under Malmö Gallerinatt görs upp till 40 000 besök hos deltagande gallerier och konstinstitutioner runtom i staden.

Malmö Gallerinatt visar på bredden i Malmös rika och mångfacetterade konstliv. Det som gör Malmö Gallerinatt speciell är just att alla stadens aktörer, från de stora institutionerna till mindre och ideellt drivna gallerier, samlas under ett gemensamt event. Denna typ av samexistens mellan konstlivets olika instanser är helt unik för Malmö. Ingen annanstans i Sverige finns en liknande kväll i så stor skala, med fokus på endast bildkonsten!

Utöver sin samordnande funktion arrangerar Konstfrämjandet Skåne tillsammans med ABF guidade turer med olika teman, till fots, på cykel eller per buss och på olika språk. Totalt erbjöds förra året elva olika guidningar.

Under gallerinattsveckan kommer appen Konst i Skåne att lanseras. Den är gratis och fungerar för iPhone (AppStore) och Android (Google Play). Sökord: gallerinatten eller Konst i Skåne.

Vid frågor eller för mer information kontakta vår projektledare Karin Annebäck på Tel: 0706-10 42 61 eller skriv till malmogallerinatt@konstframjandet.se

Malmö Gallerinatt Folder Utställningar Sid1

Malmö Gallerinatt Folder Utställningar och Karta Sid2

Visa alla