LEK FÖR DEMOKRATI

Femteklassare från Rebbelberga skola och Ängelholms Montessoriskola gav form åt sina tankar om Ängelholms nya stadshus, och provade på demokrati i praktiken. Barnens arbete är nu en förstudie till framtida arkitekttävling.

Med lek och den kreativa processen i fokus hjälps barn, arkitekter och konstnärer åt att ta fram förslag med skisser, modeller och idéer till ett framtida stadshus i Ängelholm. Efter ett antal workshops på skolorna flyttade leken ut till den plats vid Ängelholms station där det framtida stadshuset ska stå. Under två veckor byggde barnen i samarbete med snickare och konstnärer en prototyp av barnens stadshus i stor skala.

En demonstration initierades av konstnären Kalle Brolin som en del av arbetet. Barnen fick möjlighet att framföra krav, idéer och önskemål för sin stads framtid när de mötte kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg på platsen för det tilltänkta stadshuset.

Arkitekter från Sydväst Arkitektur & Landskap höll workshops med alla femteklassare på Rebbelberga skola och Ängelholms Montessoriskola. Tillsammans undersökte de vad demokrati är, vad ett stadshus står för, vad det ska innehålla, hur man kan rita, bygga och måla det, vad som gör platsen speciell, hur miljön runtomkring kan se ut och om det är inkluderande för barn. De testade annorlunda former och material och lärde sig att tänka hållbart. Varför ser hus ut som de gör och kan man göra annorlunda?

Lek för Demokrati är ett forskningsprojekt inom ramen för FORMAS utlysning Gestaltad livsmiljö. Intentioner om barns delaktighet och rätt till lek måste omsättas i handling och bli en naturlig del av stadsutvecklingen. Genom lek och praktiska konstnärliga processer skapas en grund för den metodutveckling projektet syftar till.

Projektet är ett samarbete mellan Form/Design Center, Lunds universitet, Konstfrämjandet Skåne, Tankesmedjan Movium vid SLU och Ängelholms Kommun.

Konstfrämjandet Skåne har varit ansvariga för den kreativa processen med barnen och arbetar nu vidare för implementering i stadshuset.

Visa alla