KONST OCH HÄLSA

Fältet konst och hälsa är ett växande område och ingår i Konstfrämjandet Skånes långsiktiga arbete. Konstfrämjandet Skåne har arbetat med konst i vården sedan 2004. Projekten inom konst och hälsa strävar efter att ge nya intryck, upphov till samtal och diskussion genom konsten.

Varför är fältet konst och hälsa viktigt?
Kan konst läka? Att ta del av konst och ha en estetisk upplevelse kommer inte att läka våra sjukdomar, men den kan hjälpa oss att vända oss inåt, det kan möjliggöra ett utrymme där vi får vara utan kritik, fördomar eller prestationsförväntningar, en plats där vi kan få vara tillsammans med andra personer och skapa nya sammanhang.

”Existentiell hälsa” är en term som har framkommit för att syfta till allt som bidrar till hälsa, även när en inte är sjuk. Existentiell hälsa handlar om känslan av att ha en inre kärna där självreflektion är central. De estetiska upplevelserna ger oss ett brett spektrum av känslor som överskrider det vi kan förstå med bara ord eller intellektuella koncept.

Hur vi arbetar?
Projekten inom konst och hälsa strävar efter att ge nya intryck, upphov till samtal och diskussion genom konsten. Tanken är att ge inspiration till fler kulturupplevelser även utanför projekten, skapa möjligheter till meningsfulla aktiviteter och gemensamma erfarenheter för personal och vårdtagare t.ex. inom äldreomsorgen, daglig verksamhet, beroendecentrum eller palliativvård. Konstupplevelser ger människor fler sätt att kommunicera på, bilden kan fungera som språk och hjälpa till att bryta isolering. Bildsamtal har visat sig vara en bra metod för att stimulera äldres upplevelseförmåga och tolkningsförmåga.

Inom projekten arbetar konstnärer med sin konst, på det sätt som passar alla deltagare bäst! För att genomföra ett så bra projekt som möjligt vill vi att processen präglas av flexibilitet både för konsten men även för deltagarna.

Det är viktigt att poängtera att vårt arbete inom konst och hälsa projekt är inte terapeutiskt eller bildterapi.

Veta mer?
Kontakta gärna vår projektledare Ana María Bermeo, om ni som konstnär eller inom ert arbete vill delta, har frågor eller vill ha mer information! anamaria.bermeo@konstframjandet.se

SPECIFIKA PROJEKT SOM VÅR KURS OCH KONSTPAKET FINNS TILL VÄNSTER OM DENNA TEXT.

Visa alla