Konst i Skolan

Ett projekt där konstnärer skapar konst tillsammans med elever

Konstfrämjandet Skåne genomförde hösten 2010 en pilotstudie av projektet Konst i skolan genom stöd från Malmö stad. Tanken var att testa en experimentell projektverksamhet mellan skolor och konstnärer och därigenom utveckla en fungerande arbetsmodell. Våren 2011 genomfördes en andra pilotstudie ute på skolor i region Skåne. Resultatet av dessa båda pilotstudier var en modell för hur konstnärer under 15 timmar kan arbeta med elever i en klass ute på en skola, ett tillhörande kvällssamtal, en utställning av arbetet på skolan samt en avslutande konstutställning på Konstfrämjandet Skånes galleri. Under 2013 och 2014 genomfördes Konst i Skolan på sex nya skolor med stöd från Allmänna Arvsfonden och medel från skapande skola.

Syftet med projektet var att skapa en länk mellan skola och konstnär och att utveckla formen för samtidskonstnärers arbete inom skolan. Anledningen till att vi ville göra detta, var att vi såg en brist hos skolorna, såväl i deras skapande skola-verksamhet, som i deras eget pedagogiska arbete. Vi såg att samtidskonstnären som aktör på skolan saknades, som kommunikatör och igångsättare av tankar, processer och nya sätt att arbeta på. Vi ville med projektet hjälpa skolan att se nya möjligheter med konstnärerna och konstnärlig praxis.

Visa alla