Art by Video

Samarbete under Malmö Nordic 2013

Art by Video specialiserar sig på att skapa informativa och bildande filmer om konstnärer, gallerier, konstnärskap och skapande. Tillsammans med Konstfrämjandet Skåne har Art by Video i samband med Malmö Nordic 2013 dokumenterat och intervjuat ett antal konstnärer som diskuterar och reflekterar över sitt konstnärskap.

Vid ett antal tillfällen har Art by video träffat konstnärerna för att dokumentera och filma utvecklingen bakom utställningarna. Konstnärerna pratar om sitt konstnärskap och sin process för att vi som besökare ska få en djupare förståelse för deras arbete i den stängda ateljén. Det ger dessutom möjlighet till en ökad kunskap om konstscenen i Malmö och eftersom filmerna binder samman konstnärerna och gallerierna samt ger en samhörighet mellan de olika verksamheterna i Malmös rika konstliv.

Deltagande gallerier var Makeriet, Galleri Gordon och Konstfrämjandet Skånes Galleri S:t Gertrud. Filmerna visades på Galleri S:t Gertud 3/5- 18/8 2013.

Visa alla