MALMÖ GALLERIHELG

Vad som nu är Malmö Gallerihelg startade år 1997 som en Gallerinatt och har sedan dess varit en årlig höjdpunkt för alla konstintresserade då gallerier och konstinstitutioner har gemensamt öppet under den sista, hela helgen i september.

Vad som nu är Malmö Gallerihelg startade år 1997 som en Gallerinatt och har sedan dess varit en årlig höjdpunkt för alla konstintresserade då gallerier och konstinstitutioner har gemensamt öppet under den sista helgen i september. Under veckan deltar etablerade konstinstitutioner, kommersiella gallerier samt det fria och ideella konstlivet sida vid sida.

Malmö Gallerinatt har en förmåga att locka både den konstintresserade och den konst-ovana publiken till stadens olika utställningsrum och har varje år c:a 40 000 besökare.

Det faktum att antal utställare dubblerats de senaste åren, gör att arrangemanget gynnas av att spridas ut på flera dagar för att besökare ska ha en chans att se fler utställningar. Efter utvärdering med utställarna som vittnar om bättre konstmöten, permanentas upplägget med en gallerihelg.


Detta innebär att arrangemanget kommer att hållas fre-sön sista, hela helgen i september varje år (22-24 september 2023). Fredagen har öppettid 18-22, med möjlighet för varje utställare att utöka med fest under senare del av kvällen. Öppettider under lör-sön är kl. 12-16.

GALLERIER/UTSTÄLLNINGSRUM: fre 22 september kl 18-22 och lör-sön 23-24 september kl 12-16
POP UP: lör-sön 23-24 september kl 12-16
Samtliga utställare ska hålla öppet under tiderna ovan för att det ska bli ett besökarvänligt arrangemang. Givetvis är alla välkomna att ha öppet fler eller längre dagar samt utöka med fest under fredagen.

Malmö Gallerihelg en egen hemsida! Här kan man hitta allmän information om Gallerihelgen, kriterier för att medverka, länk till anmälan, deadlines, och information om alla deltagarnas utställningar. Hemsidan uppdateras med utställarnas information under augusti och kan hittas på hemsidan ett par veckor innan helgen.

www.malmogallerihelg.se

Grafisk form 2023: Amanda Wärff

Tack till Region Skåne, Malmö stad, ABF Malmö, alla guider, deltagande gallerier, konstinstitutioner och tillfälliga konstnärsdrivna initiativ för att ni gör detta evenemang möjligt !

Visa alla