We are curious

We are curious är ett nätverk som under våren 2019 träffats i Konstfrämjandets lokaler. De är en grupp invånare, konstnärer och aktivister som kämpat med gränserna som förkroppsligar migrationspolitiken.

We are curious vill ställa följande frågor:

Vilka slags meddelanden skickar staden till oss?

Hur kan vi ta bort osynliga hinder?

Hur kan vi känna igen solidaritet och göra den till en del av vår vardag?

Vilken typ av offentlig konst och för vem utvecklas i staden?

Projektet är ett försök att kollektivt undersöka tillhörighet från en främmande position. Hur vi rör oss i staden berättar en historia om det politiserade offentliga rummet, men också om vår tillblivelse.

Storytelling och kartläggning används som arbetsmetoder för att utmana de individualistiska diskurserna som är förankrade i samhället. Som Julia Kristeva säger ”Örat ​​är mottagligt för konflikter endast om vi tappar fotfästet. En viss obalans är nödvändig, ett svingande över en avgrund, för att en konflikt ska uppmärksammas ”. Vi kommer att försöka känna igen inkräktaren, omfamna nyfikenhet och erkänna att vi redan har ifrågasatt vårt sätt att vara när vi flyttar till en ny plats. Vi har tappat balansen och återuppbyggt den, och nu är vi redo att dela den i det offentliga rummet för att tillåta oss att tillsammans känna igen den främlingen som också bor oss.

Nätverket kommer att presentera sina berättelser på bussturen under Malmö Gallerinatt 2019.

Visa alla