Time Travel — VR-resebolag i Lorensborgs Köpcentrum

Foto: Esmeralda Ahlqvist

Time Travel är ett av flera fiktiva performance-resebolag inom den fiktiva företagskoncernen Worldtrotters™. VR-resor har hittills erbjudits till flera hundratals personer i både Sverige, Finland, Norge och Danmark. Nästa resemöjlighet i Lorensborg blir i början av november.

Fiktiva VR-resebyrån Time Travel erbjuder resor i VR. I samarbete med Konstfrämjandet och MKB Fastighets AB har Time Travels öppnat sin verksamhet i Lorensborgs Köpcentrum i Malmö 15-30 juni. Projektet drivs av Gallery Extra, ett galleri som inriktar sig på performance.Gallery Extra presenterar konst genom performance på tillfälliga platser. Kärnan i detta sätt att arbeta med konst är rörlighet och möjligheten att samarbeta med andra aktörer för att skapa en stabil men ständigt föränderlig konstproduktion. Genom att utställningarna kommer till publiken och dyker upp på oväntade platser skapas möjligheter att nå en bred målgrupp som kanske inte vanligtvis nås av den här typen av kultur. Fiktionen och lekfullheten i performamceverken leder ofta till möjligheter att se platsen på nya sätt eller få den att förändras helt och hållet, säger Johan Lundin som driver Gallery Extra.

Visa alla