I mellanrummet — 7Xkonsthantverk

I mellanrummet är den andra av totalt sju utställningar i 7Xkonsthantverk, ett pågående samarbete mellan Konstfrämjandet Skåne och Konsthantverkscentrum.

Grupputställningen I mellanrummet låter fjorton verk av lika många konsthantverkare inta Galleri S:t Gertrud i Malmö. Mellanrummet som tema gestaltas i olika material och med tankeväckande variationsrikedom. Vad är mellanrum? Varför mellanrum?

Flera verk behandlar någonting som finns inom ett utrymme, på en plats, som är fysisk eller mental. Det är i mellanrummet en form skapas eller en handling gestaltar sig. Det kan vara en förvandling som sker. Det faktiska mellanrummet ska fyllas med något påtagligt som till exempel avbildar en önskan att tränga bort ett obehagligt skeende.

Den konkreta formen fyller ett tomrum som omsluts av ett material och blir en avgörande del av föremålet som inte kan existera utan just mellanrummet. Det finns ingen form utan mellanrummet. Det finns ingen betydelse utan mellanrummet. Det kan finnas en skörhet i formens tomrum och samtidigt en styrka och stabilitet som riskerar att falla samman.

Betraktaren ställs bland annat inför händelseförlopp i mellanrummen, en bearbetad process, en undran, en förvandling mellan två tillstånd eller företeelser.

Materialiteten är så konkret. Konsthantverkaren kommunicerar genom sitt material och betraktaren bjuds in att dels göra en egen tolkning av varje verk, dels ta del av tankearbete och frågeställningar i text som knyts till varje föremål.

I mellanrummet finns vemod, absolut, men humor saknas inte och när mobilen Rymdpotatis är på plats svävande i galleriet får konsthantverket även möjlighet att visa det magiska i det alldagliga och med en glimt i ögat är NASA:s högteknologiska potatisexperiment i rymden också närvarande.

Medverkande konsthantverkare är alla medlemmar i Konsthantverkscentrum: Afsaneh Monemi Ångbäck, Ann Hammar, Annmari Andersson, Catharina Kippel, Cecilia Levy, Charlotte Melander, Elin Flognman, Elisabet Frick, Eva Hedberg, Jessica Johannesson, Karin Jaxelius, Linda Herrlin, Marta Balogh, Nina Johanna Christensen.

Vernissage 21/4, 12.00–16.00
13.00 Introduktion och samtal med Konsthantverkscentrums verksamhetsledare Mari-Louise Franzén och medverkande utställare Elisabet Frick och Nina Johanna Christensen.

Utställningen är öppen 21/4– 19/5 och är den andra av sju utställningar i ett pågående samarbete mellan Konstfrämjandet Skåne och Konsthantverkscentrum.

Fri entré.
Öppettider: onsdagar 14.00–18.00, torsdagar 12.00–15.00, lördagar 12.00–16.00

7Xkonsthantverk är ett treårigt samarbete mellan Konsthantverkscentrum och Konstfrämjandet Skåne med syfte att introducera och presentera konsthantverket som konstnärlig disciplin samt att stärka visningsmöjligheterna för konsthantverk. Utställningsplattformen är ny och ska gynna lokala utövare i Skåne men även utövare från övriga landet.

Visa alla