Elevutställning — Östra Grevie Folkhögskolas grafikutbildning

I utställningen visas verk av 17 elever som studerar första och andra året på konstgrafiklinjen. Eleverna arbetar i de flesta grafiska tekniker samt skulptur, teckning och rörlig bild. Inför utställningen har eleverna arbetat individuellt utfrån egna idéer och i valfria tekniker.

Grevie Folkhögskola är en av landets äldsta och största med en lång tradition av konst- och designutbildningar. Grafikutbildningen på Östra Grevie har en lång historia med målsättningen att bevara, utveckla och sprida konstgrafiken genom teknik, teori och utåtriktad verksamhet. Konstfrämjandet Skåne och grafiklinjen på Östra Grevie har under många år samarbetat, bland annat genom att eleverna förlägger sina årsutställningar på Konstfrämjandet Skånes galleri St. Gertrud.

Under vernissagekvälen kommer de flesta konstnärer att vara på plats, ett fint tillfälle för alla intresserade att prata med dem om deras verk!

Utställningen är öppen 6-14 april på Konstfrämjandet Skånes Galleri S:t Gertrud.
Vernissage 6 april kl. 17–22

Öppettider under utställningen: vernissage 6 april kl. 17-22, lördag 7 april kl. 12-16, onsdag 11 april kl. 16, fredag 13 april kl. 16-18, finissage den 14 april kl. 12-16

Visa alla