Symposium om konst och hälsa

Bild: Händer i arbete i konstprojektet Spår av Diaspora av Paula Urbano i samarbete med föreningen ARTmovement på uppdrag av Stockholm Konst. Foto: Paula Urbano, 2020

Symposium om hälsa, konst och kultur den 3 mars, 2021. Symposiet är en del av samverkansprojektet Skåneleden Konst - In motion och pågår mellan
13-15 via zoom.

Läs mer om symposiet nedan och ta del av länkar från presentatörer:

Maja Lastavica, områdeschef, BUP Heldygnsvård och specialteam, Barn- och ungdomspsykiatrin, Region Skåne.
https://vardgivare.skane.se/globalassets/styrandedokument/strategikulturhalsa.pdf

Christina Gedeborg Nilsson, Kultur på recept, Skåne:
https://www.youtube.com/user/Regionskaane/search?query=kultur%20på%20recept

Max Liljefors, professor i konsthistoria och visuella studier, Lunds universitet
https://luvit.education.lu.se/LUCE/activities/activitydetails_ext.aspx?id=1668
https://kulturochhalsa.sll.se/konstvandring-pa-nacka-sjukhus-geriatrikavdelning
https://kulturochhalsa.sll.se/artikel/forskare-undersoker-konstvandring-pa-sjukhus

Paula Urbano, konstnär och konstpedagog
http://paulaurbano.com/
videoverk som togs upp: Livet som lögn,
https://vimeo.com/49923400

Stefan Karlsson, konstnär och projektledare Konstateljén på Sahlgrenska Psykiatri Affektiva samt för projektet Psykiatrins monument.
Konstateljén Psykiatri Affektiva Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
https://konstateljen.org/
https://konstateljen.files.wordpress.com/2018/08/rapport-konstateljen-180429.pdf

Katarina Nitsch, konstnär och studierektor på Gerlesborgsskolan, Stockholm, www.gerlesborgsskolan.se
Instagram Gerlesborgsskolan Stockholm: @schoolofartgerlessthlm

Tips från deltagare:
Barbara Hammer The Art of Dying or (Palliative Art Making in the Age of Anxiety) https://www.youtube.com/watch?v=FMeoAx9dZkI
Johanna Hedvas ”My Body Is a Prison of Pain so I Want to Leave It Like a Mystic But I Also Love It & Want it to Matter Politically” https://vimeo.com/144782433

Samverkansprojektet Skåneleden Konst – In Motion och Konstfrämjandet Skåne engagerar sig i ungas situation och hälsa genom mötet med konsten. I ett publikt symposium i skärningspunkten hälsa, konst och kultur vill vi tillsammans samla och sprida kunskap om ungas behov, psykiska hälsa samt lyfta exempel på hur vi kan se konst och kultur ur ett hälsofrämjande perspektiv. Vi vill lära oss hur vi kan bemöta unga och skapa kreativa sammanhang som bidrar till att stärka ungas situation.

Symposiet samlar talare med olika infallsvinklar och expertis från Barn- och ungdomspsykiatrin, Lunds universitet, tidigare forskningsprojekt inom området kultur och hälsa samt konstnärer, konstpedagoger och lärare med bred erfarenhet.

Skåneleden Konst – In Motion är ett kommunsamverkansprojekt med intresse i den offentliga konstens utveckling med perspektiv på stad och land, med stöd från Region Skåne. Med Skåneleden som länk genom regionen i skärningspunkten kultur/natur/hälsa kombinerar projektet vandringens och konstens goda effekter på människans fysiska, såväl som psykiska och existentiella hälsa. Projektet undersöker den offentliga konstens förutsättningar längs med Skåneleden med målet att etablera offentliga konstverk som främjar besöksnäring och rörelse, med särskilt fokus på ungas hälsa. Projektet drivs av Kristianstads kommun i samarbete med Kristianstads konsthall tillsammans med kommunerna Kävlinge och Ängelholm.

Program

13.00-13.05 Välkomna
Sara Rossling, projektledare Skåneleden Konst – In Motion och Cecilia Sterner, verksamhetsledare Konstfrämjandet Skåne.

13.05-13.20 De ungas behov ut utifrån ett vårdperspektiv
Maja Lastavica, områdeschef, BUP Heldygnsvård och specialteam, Barn- och ungdomspsykiatrin, Region Skåne.

13.20-13.35 Kultur på recept: Skånemodellen
Christina Gedeborg-Nilsson, tidigare projektledare för Kultur på recept och utvecklare vid Kultur Skåne. Tidigare även ordförande i det nationella Kultur i vården-nätverket och har drivit kultur- och hälsofrågorna på nordisk nivå.

13.35-13.50 Konst, Kultur och Hälsa på Lunds universitet
Max Liljefors, professor i konsthistoria och visuella studier, Lunds universitet.

14.00-14.15 Väntans proportioner
Paula Urbano, konstnär och konstpedagog.

14.15-14.30 Psykisk ohälsa och konstnärligt arbete
Stefan Karlsson, konstnär och projektledare Konstateljén på Sahlgrenska Psykiatri Affektiva samt för projektet Psykiatrins monument.

14.30-14.45 Livsavgörande betydelse – om konsten att se
Katarina Nitsch, konstnär och studierektor på Gerlesborgsskolan, Stockholm.

14.45-15.10 Diskussion

15.10-15.15 Avslut och Tack!
Sara Rossling och Cecilia Sterner

Zoomlänk finns här

Meeting ID: 892 8808 0187
Passcode: 203332

Visa alla