Vernissage Konst i Skolan – 25 februari kl. 12-17 — Varmt välkommen!

Elever gör konst i skolan 2014

Konstfrämjandet Skåne och Konstitutet samarbetar 2017 med frågan om hur man kan öka konstens närvaro i skolan och skapa bättre förutsättningar för konsten i skolan.

Genom denna utställning kan Du få inblick i Konstfrämjandet Skånes och Konstitutets främjandearbete i att öka konstens närvaro i skolan.

Utställningen pågår 25 februari - 11 mars.

Under 2013 – 2014 fick elever från 5 skolor i Sjöbo kommun skapa konstverk med konstnärer. Elevernas konstverk redovisades på skolorna och på flera utställningar.
Nu har vi slagit ihop dessa utställningar till en enda där vi visar foton och videoklipp från elevers arbeten.

De konstnärer som medverkade i projektet 2013-2014 och vars bilder vi nu visar på Galleri S:t Gertrud är:

Marianne Bramsen, Magnus Ottertun, Emma Philipson, Fredrik Norén, Joanna Thede samt Fredrik Weerasinghe.

De arbetade på Lövestadskolan, Färsingaskolan och Emanuelskolan i Sjöbo och Storkskolan i Blentarp.

Det är viktigt att använda samtidskonst och den konstnärliga processen som pedagogiskt redskap i skolan. Det är även nyskapande att låta elever vara med att skapa ett konstprojekt tillsammans med en samtidskonstnär i sin skolmiljö. Vi önskar att såväl elev som lärare ska uppleva att de genom projektet tar klivet utanför den vardagliga skolvärlden, men utan att mista fokus på aktuellt skolämne eller tema.

Representanter från skolorna, konstnär och projektledare träffas innan projektstart för ett samtal om vad de inblandade parterna önskar sig av projektet. Här är det viktigt att samtliga deltagares ingångar i och förväntningar av projektet synliggörs och diskuteras. Under själva genomförandet av projektet deltar eleverna genom att de tillsammans med konstnären bestämmer om konstverket som ska göras och senare är aktiva medskapare av detta.

Syftet med projektet är att elever ska få möta samtidskonst i skolan och genom att göra ett gemensamt konstverk tillsammans med en inbjuden konstnär, fördjupa sig i ett specifikt skolämne eller tema, dock inte inom ett estetiskt ämne. Vi önskar att fler unga människor aktivt ska ta del av samtidskonsten, besöka utställningar eller själva kunna delta i en konstprocess. Det är även en viktig sak att förändra samhällets föreställning om vad en konstnär gör och kan bidra med ute i arbetslivet. Vi hoppas att synen på konstnärens yrke kan förändras genom projektet, att institutioner som traditionellt sätt inte jobbar med konst börjar se nytta i att samarbeta med konstnärer.

Visa alla