Inspirationsdag: Ungas existentiella hälsa

Välkommen till konst, hälsa och existentiellt välmående för unga – en inspirationseftermiddag i två delar.

11 oktober 2023, Kl. 13.30 – 16.00, Helsingborgs stadsbibliotek
Anmälan finns i inlägget!

Vad är existentiell hälsa och hur kan det tas tillvara för att främja barn och ungas psykiska hälsa?

Under Skåneveckan för psykisk hälsa (9-15 oktober) anordnar vi på Konstfrämjandet Skåne tillsammans med PART en inspirationsdag med föreläsning och workshop. Kraftsamling psykisk hälsa inom Sveriges Kommuner och Regioner lyfter fram existentiell hälsa som en outnyttjad resurs för att främja psykisk hälsa. Vad är existentiell hälsa och hur kan det tas tillvara för att främja barn och ungas psykiska hälsa?

Program

13.30 – 14.30 Framtidshopp eller förlamande oro – Samtal och kreativitet som möjliggörare i arbetet för ungas existentiella hälsa. Livets stora frågor utmanar ofta livet självt, redan i unga år. Hur vi hanterar frågor som livets meningsfullhet, framtidstro, sammanhang, livets mål och mening har visat sig vara avgörande för hur vi mår fysiskt, psykiskt och socialt. I föreläsningen presenteras aktuell forskning och hur den existentiella hälsan, i en sekulär tid, kan främjas genom möjliggörandet av många språk och uttryck. Föreläsning av Cecilia Melder, doktor i religionspsykologi med inriktning existentiell folkhälsa vid Uppsala universitet.

14.30 – 14.50 Paus

14.50 – 16.00 Att öppna sitt seende: konst som en väg till existentiell hälsa. I Kristianstad kommun har konst använts som språngbräda för eget fantiserande, tolkade och dialoger om livet tillsammans med unga som inte arbetar eller studerar. Ta del av erfarenheterna och testa det material som ungdomarna testat. Samtal och upplevelsebaserad aktivitet med konstnärerna Jens Lundberg och Johanna Bolin.

Datum: 11 oktober, 2023. Kl. 13.30 – 16.00

Plats: Helsingborgs stadsbibliotek, Bollbrogatan 1, Helsingborg

Anmälan: sker digitalt via detta formulär. Anmälan till en aktivitet eller båda.

OBS! Begränsat antal platser – först till kvarn

OSA senast den 04/10/2023

Kontaktperson: anamaria.bermeo@konstframjandet.se

Visa alla