Inspirationsdag för Konst och hälsa

Inspirationsdag om Konst och hälsa för konstnärer och andra kulturaktörer. Den 26/10 på ABF Malmö, mellan 14-17.

Denna eftermiddag vill inspirera professionella konstnärer och kulturaktörer att arbeta inom området Konst och hälsa. Deltagarna kommer även få ta del av en workshop som skapades med existentiell hälsa som kärna.

Inspirationsdag om Konst och hälsa för konstnärer och andra kulturaktörer. Den 26/10 på ABF Malmö, mellan 14-17.

Denna eftermiddag vill inspirera professionella konstnärer och kulturaktörer att arbeta inom området Konst och hälsa. Under eftermiddagen presenteras begreppet existentiell hälsa, de hälsoeffekter som den estetiska upplevelsen kan ha på oss människor samt forskningsresultat om konstens påverkan på återhämtning hos människor i psykiatrisk behandling. Deltagarna kommer även få ta del av en workshop som skapades med existentiell hälsa som kärna.

Program
14.00 – 14.15 Välkomna
Ana María Bermeo, projektledare för Konst & hälsa på Konstfrämjandet Skåne
14.15 – 15.00 Hur hänger estetik och existentiell hälsa ihop?
Max Liljefors, professor i konsthistoria och visuella studier vid Lunds universitet
15.00 – 15.15 paus
15.15 – 16.00 Participatory arts and mental health
Dr. Birgit Ærenlund Bundesen, Överläkare, Psykiatrisk center Amager, (på engelska)
16.00 – 17.00 Inner resonance and gratitude
Helena Fernández-Cavada, konstnär (på engelska)

Datum: 26 oktober, 2022
Plats: Lilla salen, ABF Malmö. Spånehusvägen 47
Anmälan: anamaria.bermeo@konstframjandet.se
Märk mailet med: Anmälan – Inspirationsdag
OSA senast den 24/10 2022
OBS: Begränsat antal platser!

Inspirationsdag_Okt_22

Visa alla