Inre Landskap

Utställning av Östra Grevies Konst & Design deltagare.
Under Gallerihelgen visar vi på Konstfrämjandet Skåne en utställning med deltagare från Östra Grevies alla konst och designutbildningar. Utställningen är öppen även kommande helg 29/9-1/10 2024.

Inre Landskap - Östra Grevie

Landskap är ett komplext begrepp och det finns ingen gemensam definition som täcker alla behov. Konstnärer har genom konsthistorien tagit sig an landskap på olika sätt. Allt från nationalromantik, symbolism, abstrakta konst och Land art. Men oftast blir konsten extra intressant i brytpunkter eller i förändringstider, som när konsten är på väg att lämna det gamla konventionella och är på väg in i det nya, dessa perioder som ofta kritiserades under sin samtid och som vi först i efterhand upplever som helt självklara. Vi lever just nu i en tid med stora yttre påfrestningar och konflikter, miljökatastrofer samt en ekonomisk oro. Då blir ett inre landskap en spegel av vad som påverkar oss som djupast i en tid som denna. Andra års deltagarna på Konst & Designs sex utbildningar har fått fritt tolka titeln Inre landskap och gör tillsammans en mångbottnad grupputställning på Konstfrämjandet under Malmö Gallerihelg.

Öppettider:

Öppet 22-24 september (Gallerihelg) -

Fredag 18-22

Lördag - söndag - 12-16

29, 30/9 samt 1/10

Fredag: 16-19

Lördag-söndag -12-16

Visa alla