I fårorna – Grafik ur arkivet och i samtiden — Malmö Gallerihelg på Konstfrämjandet Skåne

Bergtagen, 1985 av Stefan Sjöberg

Under Malmö gallerihelg presenterar Konstfrämjandet Skåne utställningen “I fårorna” där grafiska verk ur ett femtio år gammalt arkiv ställs ut tillsammans med nya verk av grafikstudenter från Östra Grevie Folkhögskola.

Workshop med Östra Grevie Konstgrafiklinje: Torrnål i plast
Lördag 25/9 kl. 12-15

Grafiken har en särskild roll att spela i Konstfrämjandets historia. För 50 år sedan startade organisationen sin verksamhet i Malmö som en konstbutik för grafiska blad och några år senare etablerades platsen som Konstfrämjandet Skåne.

Konstfrämjandets stora uppehälle vid grafik kan ses som en del av organisationens arbete med konstens demokratisering – att tillgängliggöra konst för gemene man samtidigt som man arbetar för att förbättra konstnärernas villkor, exempelvis genom möjligheten till uppehälle. Grafikens egenskap av mångfaldigande gör den mer prismässigt tillgänglig för publik, samtidigt som den är en samlingsterm för en bred och dynamisk genre.

Med sin mängd olika tekniker, motiv, berättelser och konstnärliga idéer, är grafiken en outsinlig källa till konstnärligt uttryck. Den är tekniskt krävande i många avseenden, med behov av speciella maskinerier, tekniker och noggrann metodiskt bearbetning, men kan samtidigt erbjuda en låg tröskel in till det konstnärliga skapandet. Med hjälp av redan existerande förlagor är det exempelvis relativt enkelt att skapa schablontryck eller collografier och tekniker som screen är billiga i drift samtidigt som de öppnar upp för konstnärligt experimenterande längs med vägen.

Med utställningen “I fårorna” vill Konstfrämjandet Skåne ge nytt liv åt det arkiv av grafiska verk som organisationen har till förfogande. Här ryms ett 40-tal konstnärer som alla på sina egna sätt gör bruk av grafikens speciella egenskaper och egenheter. Utställningen vill visa på bredd gällande både material, teknik, utförande och motiv, men framförallt den mängd av konstnärliga praktiker, processer och röster som ryms inom genren. Salongsformatet ger utrymme för ett stort antal verk men trots detta är det endast en bråkdel av samlingen som ryms i utställningen. Resten bidar sin tid i gömmorna, i väntan på att få upptäckas.

Det är särskilt roligt att även kunna bjuda in studenter från den konstgrafiska linjen på Östra Grevie Folkhögskola att delta i utställningen. Under många år visade deras avgångsstudenter sina verk i Konstfrämjandet Skånes lokaler och studenternas pågående, samtida utforskande av grafiken som konstnärlig metod är en spännande förlängning av den grafiska konsten ur arkivet.

Utställningen cureras av Paulina Granat

Medverkande konstnärer:

Alexandra Kern
Andreas Eriksson
Ann Makander
Ann-Christine Lindvall Nordberg
Anna Toresdotter
Bengt Böckman
Bernt Franckie
Bertil Warnolf
Bo Cronqvist
Carin Ax
Charlotta Wahlström
Christina Ringsberg
Georg Suttner
Gunnar Thorén
Hans Petter Jarz
Harro Koskinen
Helmtrud Nyström
Iris Lövin Lindholm
James Monson
Jim Berggren
Johan Röing
Kévork Zabounian
KG Nilsson
Lars Lundqvist
Lennart Aschenbrenner
Mats Nilsson
Mats Wilhelmsson
Mattias Olsson
Mikael Wahrby
Nina Kerola
Olle Agnell
Paul Osipow
Richard Årlin
Stefan Sjöberg
Stephen Clark
Sune Rudnert
Sven-erik Johansson
Sven-Olof Ehrén
Tord Falk
Urban Sjöberg
Örjan Wikström
samt två okända konstnärer

Östra Grevie Folkhögskola:

The Accapian
Evelina Kronquist
Filip Ryber
Jonatan Larsson
Karin Lundblad
Karin Lundin
Linus Ahlin Sellgren
Lydia Larsson
Marty Repka
Sara Sätterberg

Visa alla