Hur ser du? Skära, sprätta, stoppa, sy — Utställning under Bästa Biennalen!

EvaMarie Lindahl

Hur ser du? är ett projekt som drivs av Konstfrämjandet Skåne tillsammans med konstnären EvaMarie Lindahl. Under Bästa Biennalen! är Malmö Museer vår samarbetspartner. Bästa Biennalen! är en samtidskonstfestival för barn och unga i Skåne, som pågår mellan 17 oktober och 1 november 2015.

EvaMarie Lindahl har utgått från Malmö Museers naturhistoriska samlingar och utforskar djurens ofta underordnade ställning i relation till oss människor. Under bästa Biennalen finns Hur ser du? som en utställning på Konstfrämjandet Skåne samt med en mindre utställning och workshops på Malmö Museer.

På Galleri S:t Gertrud:

HUR SER DU? -Skära, sprätta, stoppa, sy

17 oktober till 1 november

Giraffen som står i entrén på Malmö Museer har genomgått en lång resa. Hos Konstfrämjandet Skåne presenteras teckningar och text som tillsammans beskriver de platser och händelser som fört giraffen till Malmö. Utställningen är ett samarbete mellan konstnär EvaMarie Lindahl och Kristina Berggren, intendent på Malmö Museer.

17/10 – 24/10 ordinarie öppettider på Galleri S:t Gertrud: ons-fre kl. 12-15, lör kl. 12-16

26/10 – 1/11 höstlovsöppet på Galleri S:t Gertrud: alla dagar kl. 10-16

Adress: Östergatan 9a i Malmö


På Malmö Museer:

HUR SER DU? – I blickar av glas speglas vi

Hur ser du? – I blickar av glas speglas vi kan ses på Malmö Museer även efter Bästa Biennalen! F.r.o.m. 17 oktober t.o.m. den 17 januari 2016.

I utställningen Hur ser du? fokuserar konstnären EvaMarie Lindahl på de många uppstoppade djur som finns utställda på Malmö Museer. Hur ser vi museibesökare på dessa djur och framförallt hur ser de på oss?

Öppettider Malmö Museer: dagligen kl. 10-17

Adress: Malmöhusvägen i Malmö


HUR SER DU? – Workshop: ”Giraffoperiskopiska undersökningar”

Lördagen den 17 oktober kl. 13 och kl. 14 på Malmö Museer

Lördagen den 24 oktober kl. 13 och kl. 14 på Malmö Museer

Konstnären EvaMarie Lindahl introducerar utställningen Hur ser du? på Malmö Museer och berättar varför hon funderar så mycket på vår relation till andra djur. Du får chans att bygga ett eget periskop och tillsammans provar vi att se vad några av djuren på museet kan tänkas se hela dagarna. Ca 45 minuter.


Bästa Biennalen!

Bästa Biennalen! är en samtidskonstfestival för barn och unga i Skåne, som pågår mellan den 17 oktober och den 1 november 2015.

Se hela programmet för Bästa Biennalen! på www.bastabiennalen.se

Fördjupad info om utställningen på Galleri S:t Gertrud:

Hur ser du? – Skära, sprätta, stoppa, sy

Den här utställningen tar avstamp i en serie vetenskapliga expeditioner, som under 1920 och 30-talen utgick från Sverige till Mount Elgon, ett berg på gränsen mellan Kenya och Uganda. Efteråt tillägnar en av deltagarna sina minnesanteckningar från resorna till sina barn och barnbarn i hopp om att deras intresse för djur och natur ska väckas. Men anteckningarna berättar också om våld. Piskor och örfilar viner över både människor och djur för att driva expeditionen framåt genom den svåra terrängen. En betande djurflock prisas för sin skönhet och skjuts i nästa stund till marken. Målet är kartläggning och kategorisering och offer för denna strävan i kunskapens namn blev de tusentals djur, som bragdes om livet. Expeditioner, som den till Mount Elgon, utgör idag ett ambivalent arv för museer och lärosäten. I samlingarna finns uppstoppade djur och föremål som införskaffats på sätt som inte överensstämmer med dagens syn på vare sig vetenskaplighet, etik eller ekologi. Samtidigt är dessa en del av museets egen historia och fortfarande ofta populära hos dagens publik.

Utställningen fokuserar på ett av de djur som kom till Malmö från Mount Elgon, nämligen den giraff som står i entrén på Malmö Museer och som beskådats av malmöbor i över åtta decennier. Djur som visas på museum brukar främst utgöra en representant för sin art, men via det material som finns att tillgå från expeditionerna kartläggs här giraffens öde. Precis som giraffen framträder i blyerts i EvaMarie Lindahls teckningar, växer också fakta om en individ fram i Kristina Berggrens texter. Hon var en dräktig Rotschildgiraff, som levde i en flock tillsammans med tre andra vid Mount Elgon, tills de alla sköts till döds inom loppet av några veckor våren 1930. Skära, sprätta, stoppa, sy i utställningstiteln syftar till den förvandlingsprocess, som sedan sker. Giraffen tappas på blod och styckas, skinnet behandlas och monteras sedan runt en modell. Genom taxidermin iordningställs djurkroppen för att bli ett utställningsobjekt och en representation. De arrangemang som kroppen presenteras i och den mening som den tillskrivs förändras i takt med tiden, men den uppstoppade kroppen förblir konstant. Det är en kropp som på många sätt befinner sig i ett gränsland, mellan individ och art, mellan konst och vetenskap, mellan det organiska och det artificiella, mellan liv och död. Det är en kropp vars hjärta för länge sedan har slutat pulsera, men som i egenskap av museiföremål med all säkerhet har en lång tid kvar att leva.

Konstnär EvaMarie Lindahl arbetar framförallt med teckning och har under en längre tid fokuserat på hur djur porträtteras i konst, på museum och i djurparker. Kristina Berggren är intendent på Malmö Museer.

Visa alla