Har luften gått ur utopin?

Ahmet Öğüt, Slottet Vooruit , 2012. Foto: Daniel Zachrisson/Lunds konsthall

Se samtalet om utopins tillstånd!

Medverkande:
Dan Jönsson, författare
Gunnel Pettersson, konstnär
Hervé Corvellec, professor i företagsekonomi

Samtalet är initierat av Konstfrämjandet Skåne i samarbete med Lunds konsthall. Begränsat antal platser.

Samtalet är filmat och finns tillgängligt här.


Ýrr Jónasdóttir, chef för Ystads konstmuseum och styrelseordförande i Konstfrämjandet Skåne, är moderator för kvällens arrangemang.


Samtalet tar avstamp i Dan Jönssons nya bok Paradisgenen. Den handlar om hur vi lever i en revolutionär tid, men att vi knappt märker det. Alltmedan världen förvandlas reagerar vi med oro och förnekelse, men så måste det inte vara. I alla tider har människor fantiserat om en bättre, mera rättvis ordning. De har gett sig ut på ovissa resor för att söka denna ordning, och lanserat storslagna program för att förverkliga den. Men inte nuförtiden, sedan en tid tillbaka finns det inte längre
något Utopia utmärkt på våra kartor.


Dan Jönsson är författare och kritiker i Dagens Nyheter. Han är sedan trettio år tillbaka essäist för tidskriften 20TAL och medverkar regelbundet i P1 Kulturs ”Obs”. Bland hans tidigare böcker finns ”Estetisk rensning” (2012), om konstskandaler under 2000-talet, samt romanen ”Mister Olof” (2016). Hans nyutkomna bok ”Paradisgenen ” med undertiteln ”Fyra utopiska horisonter”, är en fristående fortsättning på essäböckerna ”Kontinentaldrift – om de nya murarnas Europa efter finanskrisen” (2014) samt ”Ingenmansland – ett år på Sveriges baksida” (2012 ). ”Paradisgenen” reflekterar över tillståndet efter utopiernas död och människans eviga strävan för en bättre värld.


Gunnel Pettersson är konstnär och baserad i Simrishamn.
2018 kurerade och deltog hon i utställningen Experiment för utopier på Ystad konstmuseum. Konstnärer, designers och forskare gav perspektiv på, och idéer om, hur vi kan leva tillsammans. Utställningen fick en
gemensam klangbotten genom att utställningsproduktionen startade i gruppens förberedande möten där delade processer växte fram,
www.experimentutopier.org.


Sedan 2008 driver Gunnel projektet Odlingen. Det är ett interdisciplinärt konstprojekt med syfte att bygga mening med hjälp av relationer och kommunikation i frågor som hållbar stads- och landsbygdsutveckling (biologisk/ekonomisk/politisk/social). Projektet använder bovete som en inspirationskälla, vilket bland annat resulterat i att denna ört åter odlas i det sydöstra Sverige. Genom att göra odlingsinterventioner problematiseras odlingslandslandskapet och den konstnärliga praktiken i det offentliga rummet, www.odlingen.org.


Hervé Corvellec är professor i företagsekonomi vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap på Lunds universitet. Han har sin akademiska bakgrund inom redovisning och organisationsteori och har arbetat tvärvetenskapligt i snart tre decennier.


Hervé har blivit publicerad inom företagsekonomi (marknadsföring, redovisning), men även i socialantropologiska, kulturgeografiska och tekniska vetenskapliga tidskrifter.


Hans forskning handlar om mjuka och hårda infrastrukturer med fokus på avfallshantering i en tidsperiod på över 10 år. Avfall är beroendeskapande, menar han. Det finns överallt och berättar mycket om våra liv utan att vi vill det. Vi lever i Italo Calvinos Leonia – omringade av
avfall som noggrant jagas ut för att lämna plats åt det nya. Men med
Antropocenen trillar avfallet tillbaka på oss, från plast i havet till CO2 i luften.


Svävande Utopier visas på Lunds konsthall den 5 september–
15 november, www.lundskonsthall.se. Utställningen lyfter fram uppblåsbara konstverk som speglar en värld bestämd av tekniska framsteg, klimatförändringar och ökad politisk polarisering, men också nya former av socialt engagemang och motstånd.

Visa alla