Fish Tank

Fish Tank är ett två veckor långt konstprogram som äger rum i biografen Panoras foajé. Idén uppstod ur en vilja att aktivera utrymmet som en scen för kroppsligt och artistiskt uttryck utanför den vita kuben.

Programmet består av tre akter av de Malmöbaserade konstnärerna Leif Holmstrand, Jenny Berg och Helena Olsson. De kommer att sätta upp varsin installation/scen, från vilken de förevisar sina bidrag.

Istället för att ha strikta premisser för vilken typ av verk som skulle ställas ut, bestämde vi oss för att utgå ifrån platsen där arrangemanget skulle äga rum: eftersom vi skulle vara i en biograf, kändes det naturligt för konstnärerna att arbeta med teman rörande film och video, var och en på sitt eget sätt.

Programmets namn, Fish Tank, kommer från en reflektion kring foajéns semi-öppna karaktär: utrymmet tillhör biografen men är synligt från gatan genom dess stora skyltfönster. Konstnärerna kommer på olika sätt att omvandla detta rum till en temporär ateljé, där de utvecklar och expanderar sina verk framför biografens besökare och förbipasserande.

Leif Holmstrand sätter upp Shoot, ett performanceverk i föränderlig scenografi med mycket rekvisita, och samtidigt en filminspelning framför publik. Utgångspunkterna återfinns i verket Nonsense Translation som han utförde på Zarya Center for Contemporary Art i Vladivostok, Ryssland (2018).

https://www.leifholmstrand.se/nonsense_translation.html

Jenny Berg kommer att bygga upp (och testa för första gången) sin nya installation Great wishingwell. Hon utgår från sitt verk It’s a heartache (2016-2018), vilket började med en idé om att koppla samman många hjärtan till ett gemensamt blodomlopp. Detta (förmodligen omöjliga) projekt följdes upp av videoverket Everyone was there (2018, 22 min.), vilket även kommer att visas i Panoras foajé.
http://jennyberg.com/conta…/…/it%C2%B4s%20a%20heartache.html
http://jennyberg.com/…/modeloft…/everyone%20was%20there.html

Helena Olsson kommer att göra en screening av sitt projekt Where it all happens, vilket först visades som en kortfilm på Malmö Gallerinatt. Filmen diskuterar dominerande narrativ om den svenska landsbygden. På Panora kommer hon att visa en utökad version av verket, vilket ackompanjeras av en installation, https://helenapetronella.se/where-it-all-happens/.

Fish Tank presenteras med stöd från Konstfrämjandet Skåne.

[för detaljerat schema, se https://www.facebook.com/events/634557870362640/ ]

Leif Holmstrand, född 1972, är författare, musiker och konstnär. Han bor och arbetar i Malmö, men hans konstnärskap är i hög grad kopplat till Östasien, Japan och den japanska konstscenen. Vad verksamheterna i regel berör är en icke-straight syn på kropp, samhälle, perceptioner, avfall, det bortstötta, psykisk och fysisk sjukdom och den biologiska världen. Detta präglar materialval och berättelser.

Helena Olsson, född 1982, bor och verkar som konstnär i Malmö. Hon arbetar med frågor om motstånd och makt och intresserar sig för behovet av att skapa drömmar och ideal.

I hennes praktik är deltagande en stor del av processen och de flesta verk är former av samverkan och integrerande med andra individer, grupper eller institutioner.

Jenny Berg, född 1975, bor och verkar i Malmö, Sverige. Berg arbetar med önskningar som verkar för stora. Installationer, texter, objekt och handlingar sammanlänkas åt olika håll i tiden till händelseförlopp.

Visa alla