Filmvisning och samtal: Vanja Sandell Billström

Under Malmö Gallerinatt visar Konstfrämjandet Skåne fyra av Vanja Sandell Billströms filmer. Filmerna varvas med ett kortare samtal med Sandell Billström, om hennes metod och syn på filmmediet. Som en del av utställningen Dörren i muren på Konstfrämjandet Skåne.

Under Malmö Gallerinatt visar Konstfrämjandet Skåne fyra av Vanja Sandell Billströms filmer. Filmerna varvas med ett kortare samtal med Sandell Billström, om hennes metod och syn på filmmediet. Som en del av utställningen Dörren i muren på Konstfrämjandet Skåne (8 sep-7 okt). Se program nedan.

Vanja Sandell Billström arbetar som konstnär och filmare. I sina arbeten har hon ofta tagit avstamp i reflektioner kring de tekniker som används för att spela in film, med arbetsmetoder som skiftar mellan dokumentär, fiktiva iscensättningar och videoinstallationer. Filmerna kretsar ofta kring vardagliga situationer, och med karaktärer som till synes spontant reflekterar över vardagens villkor, eller den situation som själva filminspelningen kräver. Filmen ”Fotografen” nominerades till både en Guldbagge för bästa kortfilm och till Startsladden på Göteborgs Filmfestival. Sandell Billström har studerat vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och har bland annat ställt ut på Göteborgs konsthall, Supermarket Art Fair, Galleri Box och Verkstad konsthall.

Program:

Orientering, 7 min, 2012​

Tre kvinnorna höjer sina armar simultant på en liten teaterscen. Tveksamt men koncentrerat kliver de fram med höger ben och böjer sedan överkroppen bakåt. Deras blickar är inte riktade mot kameralinsen utan mot något strax därunder. I sju korta scener filmade med tre kameror får vi ta del av en lek kring blicken på oss själva genom andras ögon och genom kameran.

Fotografen, 14 min, 2012

En grupp människor sitter uppställda runt ett bord. Författaren Stig Larsson väntar på en fråga. Anonyma människor sneglar in i kameran på centralen i Stockholm. I rummet mellan det förställda och det föreställande försöker kameran fånga det vi kallar liv.

Utdrag ur Lagrat Liv, 10 min (video loop 50 min), 2014

Under ett vistelsestipendium i Norrköping bad Sandell Billström människor om att dela med sig av sina filmade mobilklipp. Det resulterade i en videoinstallation bestående av alla de videoklipp som de medverkande fotograferna hade skickat in. Som en vandring från köken, genom vardagsrummen, ut på gatan och senare ut i naturen passerar filmerna långsamt förbi medan ljuden från lagrat liv tonas in och ut.

Utsikterna, 40 min, 2017

Utsikterna är uppbyggd av tagningar där en kamera filmar ut genom olika fönster. Samtidigt hörs ett antal röster som reflekterar över vad det innebär att vara aktiv, att ha ett aktivt liv, men också att ta ansvar för sig själv och andra människor. Kameran är statisk i filmen, den låter betraktaren inta positionen av fönsterspanare. Utsikterna verkar i Sandell Billströms filmer erbjuda en trygg plats att reflektera över rädslor, övervakningssamhället och det arbetsliv som passerat från hemmets lugna (ibland kanske passiviserande) vrå.

​Info och kontakt: Hans.carlsson@konstframjandet.se​

Visa alla