Cultivating Stories / Odlade berättelser

Cultivating Stories / Odlade berättelser undersöker odlingens växtkulturer, och på vilket sätt historiska skeenden lever vidare i samtiden. Genom guidade fältvandringar, filmvisningar, publika samtal, utställning, och musik, förmedlas berättelser och frågeställningar kring vad odling, förädling och kulturväxter är, har varit, och kunde vara.

Välkommen till ett interdisciplinärt program vid odlade åkrar i Häglinge den 10 juli och 18 september, och på Malmö Konstmuseum 15 och 17 september. Detaljerat program hittar du här.

Odlade berättelser undersöker odlingens växtkulturer, och på vilket sätt historiska skeenden lever vidare i samtiden. Genom guidade fältvandringar, filmvisningar, publika samtal, utställning, och musik, förmedlas berättelser och frågeställningar kring vad odling, förädling och kulturväxter är, har varit, och kunde vara.

Med etableringen av Sveriges Utsädesförening i Svalöv i 1886, kom en metod för modern växtförädling att utvecklas som la grunden för det monokulturlantbruk som idag praktiseras globalt. I projektet undersöks på vilket sätt det etiska och estetiska förhållningssätt till mer-än-mänskliga sammanhang denna ’moderna’ metod för växtförädling skiljer sig från ’traditionella’ tillvägagångssätt.

Med utgångspunkt i återupptäckta och sällan visade fotografier från de allra första växtförädlingsförsöken i Svalöv, och i samarbete med den i Skåne initierade föreningen Allkorn som återodlar traditionella sädesslag, undersöker Odlade berättelser historiska och samtida perspektiv på odling och förädling med syfte att skapa rum för omtänkande kring denna för människor livsnödvändiga praktik. Vilka historier har fått berättats, hur har de format bilden av mer-än-mänskliga sammanhang och roller, och hur ser dessa förhållanden ut idag?

Programmet genomförs vid platser och på tidpunkter som följer de odlade sädesslagens rytm. Under första halvan av juli är sädesslagens ax är som mest utvecklade och skillnader mellan växtsorter tydlig. I september har axen skördats och bundits upp på kärvar eller har tröskats och kanske till och med malts till mjöl.

Arrangörer. Cultivating Stories / Odlade berättelser är ett samarbete mellan föreningen Allkorn, den konstnärliga rörelsen potatoes’ perspective, Konstfrämjandet Skåne och Malmö Konstmuseum. Cultivating Stories / Odlade berättelser genomförs med stöd från Kulturrådet samt Region Skåne.

Kontakter

Allkorn
www.allkorn.se

Konstfrämjandet Skåne
Östergatan 9a
21125 Malmö
skane@konstframjandet.se
www.skane.konstframjandet.se

Malmö Konstmuseum
Malmöhusvägen 6,
SE 201 24 Malmö
https://malmo.se/Uppleva-och-gora/Konst-och-museer/Malmo-Konstmuseum.html

potatoes’ perspective
Landvägen 52 b
260 13 Sankt Ibb, Ven
office@potatoperspective.org
www.asasonjasdotter.info

Odlade berättelser genomförs med stöd från Kulturrådet samt Region Skåne.

Visa alla