Konstfrämjandet Skåne

2

Konstfrämjandet Skåne

MALMÖ GALLERIHELG

Vad som nu är Malmö Gallerihelg startade år 1997 som en Gallerinatt och har sedan dess varit en årlig höjdpunkt för alla konstintresserade då gallerier och konstinstitutioner har gemensamt öppet under den sista helgen i september. Under veckan deltar etablerade konstinstitutioner, kommersiella gallerier samt det fria och ideella konstlivet sida vid sida.

Malmö Gallerinatt har en förmåga att locka både den konstintresserade och den konst-ovana publiken till stadens olika utställningsrum och har varje år c:a 50 000 besökare.
Ett två år med pandemi har vi provat både gallerivecka och gallerihelg för att kunna genomföra Malmö Galllerinatt på ett pandemisäkert vis. Det faktum att antal utställare dubblerats de senaste åren, gör att arrangemanget gynnas av att spridas ut på flera dagar för att besökare ska ha en chans att se fler utställningar. Efter utvärdering med utställarna som vittnar om bättre konstmöten, permanentas upplägget med en gallerihelg.


Detta innebär att arrangemanget kommer att hållas fre-sön sista helgen i september varje år (23-25 september 2022). Fredagen har öppettid 18-22, med möjlighet för varje utställare att utöka med fest under senare del av kvällen. Öppettider under lör-sön är kl. 12-16.

För mer information om Gallerihelgen, utställare, karta med mera, gå till Malmö Gallerihelgs hemsida: https://malmogallerihelg.se

Grafisk form 2022: joakimolsson.se

Tack till Region Skåne, Malmö stad, ABF Malmö, alla guider, deltagande gallerier, konstinstitutioner och tillfälliga konstnärsdrivna initiativ!

KARTA_Gallerihelgen_2022