Konstfrämjandet Skåne

2

Konstfrämjandet Skåne

Malmö Gallerinatt blir Malmö Gallerihelg 2021!

Nu har vi lyssnat och vridit och vänt på våra utställares erfarenheter av förra årets anpassning med Galleriveckan 2020. På det stora hela var många mycket nöjda med att det blev ett event med fokus på konsten trots pandemin. De hade färre besökare men flera vittnar om kvalitativa konstmöten och nya möjligheter med fler öppna dagar. Naturligtvis saknade vi alla festen!

Nu gör vi en variant med något färre öppettimmar men ändå spridning på tre dagar, och skapar möjlighet till valfri festkväll. Vägen fram för att garantera stans största konsthändelse på året, är att göra en gallerihelg 24-26 september.

TIDER
Samtliga aktörer följer tiderna nedan för att det ska vara användarvänligt för besökarna.
Vi gör en kompromiss utifrån de vanliga öppettiderna och era förutsättningar att medverka, med eller utan lokal.

Gallerier: 24-26 september, fre kl. 18-22 och lör-sön kl. 12-16.
Pop up-aktörer: 25-26 september, lör-sön kl. 12-16.


Dessa tider är de obligatoriska för att medverka. Varje utställare följer rådande rekommendationer och kan om läget tillåter välja att ha utvidgade öppettider eller fest på eget initiativ utöver öppettiderna.

Utställningar kan som vanligt fortsatt pågå efter gallerihelgen och all information i appen ligger kvar året ut.

Utställare reglerar själva antalet besökare och följer Folkhälsomyndighetens då dagsaktuella rekommendationer.
I händelse av att ett galleri eller utställningsrum inte kan hålla öppet men ändå vill vara med, kan de göra fönsterutställningar eller arbeta i det publika rummet. Samma tider gäller.

GUIDADE TURER
Vi har valt att avvakta för att se hur pandemiläget ser ut innan vi tar några beslut om fysiskt guidade turer.

Förra året bad vi er komma in till oss för att göra korta filmade intervjuer att publicera i våra sociala kanaler. I år har vi valt att inte ha några intervjuer hos oss på plats, men ni är alla välkomna att skicka in en egen film på max 1 minut (helst textad för att vara så tillgänglig som möjligt!). Då filmerna uppskattades väldigt mycket av Galleriveckans besökare förra året så vi uppmuntrar er att skicka in en till oss – men det är förstås frivilligt!

PROGRAMBLAD
Programblad med karta görs som vanligt och de kommer kunna hämtas upp i Konstfrämjandet Skånes lokaler eller levereras med cykelbud veckan innan Gallerihelgen.

Nedan listas viktig information samt de datum ni behöver förhålla er till.

VIKTIG INFORMATION TILL ALLA DELTAGARE

KRITERIER MALMÖ GALLERIHELG
Malmö Gallerihelg är ett evenemang för Malmös stadigvarande gallerier, men det finns även möjlighet för pop up-gallerier och konstnärskollektiv att öppna upp under helgen. Max 40 st pop up-deltagare kan anmäla sig till det officiella programmet. Det är först till kvarn som gäller. För gallerier finns ingen gräns i antal deltagare.

Om er verksamhet uppfyller nedan listade kriterier är ni välkomna med er anmälan till årets gallerivecka:

Kriterier för rubriken ”gallerier”
Ett galleri eller en konstinstitution som driver årlig verksamhet i Malmö
Regelbundna öppettider för allmänheten
Galleriet har en egen och uppdaterad hemsida eller Facebook-sida

Kriterier för rubriken ”pop up”
Konsten står själv i ett eget rum (är inte en del av ett café, en butik eller en restaurang)
En temporär konsthändelse eller utställning på en plats där det vanligtvis inte bedrivs en publik konstverksamhet.
Är du en enskild konstnär som vill vara med, ber vi er att kontakta ett galleri som ni känner släktskap med alternativt gå samman med en grupp konstnärer för ett gemensamt initiativ.

ANMÄLAN
Anmälan görs via denna länk. 
Deltagaravgiften är 650 kronor och går oavkortat till att finansiera formgivning och tryck av det fysiska programbladet. Betalning sker i samband med anmälan och är bindande.
Det är många deltagare under Malmö Gallerihelg så för att undvika förvirring ange mailadressen till den person som ansvarar för ert utställningsrum, det är till den mailadressen ni kommer få all information från oss och genom den vi håller kontakt.

OM PROGRAMBLAD OCH SOCIALA MEDIER:
Kortfattad information om utställningarna sprids via det tryckta programbladet vilket även innehåller en karta där alla deltagande verksamheter märkts ut.
Konstfrämjandet Skånes app dedikeras helt åt Malmö Gallerihelg. Här finns utrymme för bildmaterial och lite mer utförlig information om utställningarna. Appen innehåller även en kartfunktion som gör det lätt att navigera mellan olika utställningsrum.
Information om hela evenemanget kommer att spridas i våra sociala medier, där vi i mån av tid dessutom gör unika inlägg för varje deltagande verksamhet.
All information mailas till malmogallerinatt@konstframjandet.se
Vårt fokus ligger på att marknadsföra Malmö Gallerihelg i sin helhet. Det är därför viktigt att ni som utställare själv ombesörjer att information om just er utställning sprids i era unika kanaler (sociala medier, kalendarier etc.).

UNDER GALLERIHELGEN:
Alla deltagande utställare har öppet för allmänheten under de dagar och tider specificerat ovan för deras kategori.
Alla deltagande utställare för besöksstatistik under veckan vilken sedan meddelas till oss.

VIKTIGA DATUM
Fredagen den 25/6 (midsommarafton)

OBS! Skarp deadline. Sista anmälningsdag. Anmälan är bindande.

Måndagen den 2/8
Deadline för att skicka in utställningsinformation.
Informationen ska skrivas i erhållet formulär, där vi efterfrågar utställningstitel, medverkande konstnärer, övrig info, ev. programpunkter etc. Om vi inte har fått er information till detta datum kommer den inte med i det trycka programmet!

Onsdagen den 11/8
Dags att godkänna programtexten. Texten kommer att mailas ut till er för korrektur senast måndagen den 9/8.

Fredagen den 20/8
Sista chansen till korrektur. Färdigt programblad med karta skickas till er senast den 18/8. Behöver något korrigeras ska det skickas till oss senast fredagen den 20/8.

13-14 september
Upphämtning av programbladet i Konstfrämjandet Skånes lokaler.

16-17 september
Programblad levereras med cykelbud till de utställare som inte kunnat hämta det tidigare.

24-26 september
GALLERIHELG!!


ANMÄL DIG TILL GALLERIHELGEN 2021 HÄR!