Konstfrämjandet Skåne

2

Konstfrämjandet Skåne

MALMÖ GALLERIHELG

Malmö Gallerinatt har sedan 1996 varit en av Skånes största konsthändelser och en höjdpunkt för alla konstintresserade i Öresundsregionen. Under veckan deltar etablerade konstinstitutioner, kommersiella gallerier samt det fria och ideella konstlivet sida vid sida.
Malmö Gallerinatt har en förmåga att locka både den konstintresserade och den konst-ovana publiken till stadens olika utställningsrum och har varje år c:a 50 000 besökare.
Ett två år med pandemi har vi provat både gallerivecka och gallerihelg för att kunna genomföra Malmö Galllerinatt på ett pandemisäkert vis. Det faktum att antal utställare dubblerats de senaste åren, gör att arrangemanget gynnas av att spridas ut på flera dagar för att besökare ska ha en chans att se fler utställningar. Efter utvärdering med utställarna som vittnar om bättre konstmöten, permanentas upplägget med en gallerihelg. Detta innebär att arrangemanget kommer att hållas fre-sön sista helgen i september varje år. Fredagen har öppettid 18-22, med möjlighet för varje utställare att utöka med fest under senare del av kvällen. Öppettider under lör-sön är kl. 12-16.
Med start 2022 får Malmö Gallerihelg en egen hemsida som beräknas vara klar i slutet på mars 2022. Efter det kan alla utställare fram till midsommarafton anmäla sig till årets arrangemang. All information från utställare läggs upp i augusti och kan hittas på hemsidan ett par veckor innan start.
Kriterier för att medverka, länk till anmälan, deadlines och övrig information kommer att finnas i våra sociala medier, på hemsidan och till tidigare utställare via epost fr.o.m. 16 mars.
Deadline för ansökan är som vanligt midsommarafton.