Konstfrämjandet Skåne

2

Konstfrämjandet Skåne

Styrelse

Ordförande

Ulrika Forsgren Högman, Malmö Folkhögskola

Vice ordförande

Annika Bahrtine, PRO Kultur

Kassör

Gudrun Magnusson, Malmö Folkhögskola

Ledamöter

Björn Johansson, Malmö Folkhögskola

Suppleanter

Anna Wessman, Malmö Folkhögskola

Kami Petersen, Studieförbundet Vuxenskolan

Revisorer

Rodika Klinge, godkänd revisor

Valberedning

Claes Block, PRO, sammankallande

Bo Carlqvist, PRO Kultur

Anna Strömberg, Folkets Hus och Parker