Konstfrämjandet Skåne

2

Konstfrämjandet Skåne

Styrelse

Ordförande
Ýrr Jónasdóttir, Konstmuseichef

 

Vice ordförande
Åsa Sandström, ABF Malmö

 

Ledamöter
Christian Koponen Wikström, Malmö Folkhögskola
Emma Philipson, Malmö Folkhögskola
Felix Kugelberg, Kommunal

 

Revisorer
Claes Carlsson
Love Flygren, Socialdemokraterna Skåne
Helen Persson, suppleant

 

Valberedning
Bo Carlqvist, PRO Kultur, sammankallande
Claes Block, PRO