Konstfrämjandet Skåne

2

Konstfrämjandet Skåne

Styrelse

Ordförande

Susanne Simonsson, ABF Skåne

Vice ordförande

Annika Bahrtine, PRO Kultur

Kassör

Gudrun Magnusson, Malmö Folkhögskola

Ledamöter

Stig Hellemarck, Studieförbundet Vuxenskolan Skåne

Helén Jönsson, Kommunal Skåne

Åsa Petersson, Kommunal Skåne

Björn Johansson, Malmö Folkhögskola

Suppleanter

Julia Björnberg, Malmö Folkhögskola

Anna Wessman, Malmö Folkhögskola

Revisorer

Helen Persson, Kommunal Skåne

Rodika Klinge, godkänd revisor

Valberedning

Claes Block, PRO, sammankallande

Bo Carlqvist, PRO Kultur