Konstfrämjandet Skåne

2

Konstfrämjandet Skåne

Utställning på Galleri S:t Gertrud: Konst i Vården – samtal i äldreomsorgen tom 1 april

Konst i Vården - Samtal i äldreomsorgen
Verk med konstnärerna Majlis Agbeck, Peter Larsson, Ia Karlsson och Gunilla Sundström.
Textil, skulptur, keramik och måleri.

I vår verksamhet Konst i Vården arbetar konstnärer inom äldreomsorgen med konsten och samtalet i fokus! Hur arbetet ska gå tillväga bestäms tillsammans med varje enskild konstnär och i dialog med äldreomsorgen. Det kan vara samtal runt verken men också en trevlig vernissage eller workshops, men i varje projekt görs någon form av utställning på boendet, där det finns plats. Fokus är på samtalen.

 

Vi vill göra konstupplevelser till en naturlig del av vardagen. Det ger människor fler sätt att kommunicera på och bilden kan fungera som språk och hjälpa till att bryta isolering.

 

 

Bildsamtal har visat sig vara en bra metod för att stimulera äldres upplevelseförmåga och tolkningsförmåga. Konsten kan väcka minnen hos äldre, minnen som kanske ligger gömda. Bilder ger på så sätt ingångar till personliga samtal och gemensamma erfarenheter. Genom att gemensamt betrakta och associera runt konsten tränas minne och sociala förmågor. Förhoppningsvis kan vi medverka till att skapa nya upplevelser, tankar och tankemönster.
Vår förhoppning är också att vi bland personalen skall väcka ett intresse att tala om den konst som redan finns på boendet.

 

Konstnärerna Majlis Agbeck, Peter Larsson, Ia Karlsson och Gunilla Sundström kommer att medverka med textil, skulptur, keramik och måleri i denna fina utställning.

 

  • Östergatan 9a, Malmö
  • 18/3 - 1/4Torsdag, fredag, lördag kl. 12-17