Konstfrämjandet Skåne

2

Konstfrämjandet Skåne

Utställning Galleri St Gertud — Multipel.nu hos Galleri St Gertrud

Cubic Transparence Hanne Sie
Just nu har Galleri S:t Gertrud besök av Multipel.nu!
Välkomna in! Utställningen pågår till 19 september.

Multipel.nu bjuder på en färgsprakande utställning, denna gång i samarbete med Konstfrämjandet Skåne. Multipel.nu är ett webbgalleri, en distributions- och marknadsföringskanal för konstmultiplar samt ett diskussionsforum för denna konstform. Multipel.nu samarbetar med en mängd kulturinstitutioner runt om i Skåne samt driver Konstautomaten.

Multipel.nu är ett webbgalleri, ett samtidskonstarkiv, ett diskussionsforum och en webbutik för genren multiplar. Att definiera det spännande konstbegreppet multipel är inte helt lätt. Den definition Multipel.nu utgått ifrån är att en multipel är ett föremål som är ett signerat konstverk, har ett pris mellan 50 kronor och 5000 kronor, har en upplaga om minst 2 och högst 500 exemplar och inte har en förlaga eller annat fysiskt original.

Vid sidan om webben är Multipel.nu också ett mobilt galleri som gästar olika konstinstitutioner och icke-traditionella konstarenor. Multipel.nu vill öppna nya vägar för innovativ exponering av konst i samhället och erbjuda ett utbud av originalkonst som är ekonomiskt överkomlig för en konstintresserad allmänhet.

Mediaverkstaden Skåne är en kollektivverkstad för digitala resurser i Malmö för fotografer, illustratörer, konstnärer, kulturtidskrifter och småförlag. Mediaverkstaden drivs med stöd av Kulturrådet, Region Skåne och Malmö stad.

  • Galleri St GertrudÖstergatan 9 A
  • Till 19/9ons- fre 12-15 lör 12-16
  • gratis