PILOTPROJEKT: Region Skåne

Pilotprojekt för nya kulturutbud i skolan tillsammans med Region Skåne och kommuner i Skåne.

Pilotprojekt för nya kulturutbud för skolan tillsammans med Region Skåne och kommuner i Skåne. Under 2023 prövar kommunerna i Region Skånes referensgrupp 'skola och kultur', utbud och aktiviteter som kulturaktörerna i gruppen satt samman. Utbudet är tänkt att bearbetas under hösten och kan komma att förändras, utifrån parternas erfarenheter.

Form/Design Center och Konstfrämjandet Skånes projekt bygger på att sammanföra bild och form ämnena under 2 träffar för högstadiet eller gymnasiet. Första träffen är med en konstnär där eleverna arbetar i 2D och träff två är med en formgivare där deras arbete blir ett funktionellt objekt och en design.

Gemensamt mellan Konstfrämjandet Skåne och Form/Design Center vill vi anlita konstnärer/formgivare/designers som kan hjälpa till i undervisningen under minimum två tillfällen för att utvidga den redan pågående undervisningen. Ni kan själva välja inom vilka eller vilket ämne detta projekt kan passa (exempelvis slöjd, bild, teknik eller under det individuella/elevens val). Målet är att vara på plats någon gång i månaden med en professionell aktör inom bild- och formområdet som kan sätta i gång tankar, processer och reflektioner inom ämnet för att ge eleverna en så kvalitativ upplevelse som möjligt. Träffarna ger en inblick i yrkesverksamma designers och konstnärers arbete samt kan ge inspiration till framtida yrkesval. Kulturinstitutionerna kan i detta projekt hjälpa till med kunskap, upplägg och innehåll och vara en resurs för skolans ämnen.

I nuläget erbjuds detta bara till ett fåtal kommuner som ingår i piloten.
Mer info finns att läsa här: https://utveckling.skane.se/kulturutveckling/kulturutveckling/barn-och-unga/referensgrupp-skola-och-kultur/pilotprojekt-for-nya-kulturutbud-for-skolan/

Visa alla