Konstfrämjandet Skåne

2

Konstfrämjandet Skåne

Konstklubben

Välkommen som medlem i Konstklubben!
Välkommen som medlem i Konstklubben!

Vem kan bli medlem?
Både företag och enskilda kan gå med i vår konstklubb.

 

Så här bli du medlem
Som företag betalar ni in 600 kronor och som enskild 300 kronor till postgiro 96 90 51-2 med uppgifter om namn och adress. Avgiften gäller per kalenderår.

 

Det här få du som medlem
Förutom att du erhåller rabatt (10%) vid kontanta konstinköp, får du även inbjudningar till vernissager och är med i vår årliga konstutlottning. Vid tillfälle erbjuds även guidade visningar och föreläsningar.

 

Kontakta oss för mer information!

 

Konstklubben är en del av Konstfrämjandet Skånes kärnverksamhet.