Konstfrämjandet Skåne

2

Konstfrämjandet Skåne

Hur Ser Du? Skära, sprätta, stoppa, sy

Utställningen Skära, sprätta, stoppa, sy visades på Galleri S:t Gertrud under Bästa biennalen 2015. Nyproducerade teckningar och objekt av EvaMarie Lindahl ställdes ut tillsammans med texter av Kristina Berggren, intendent på Malmö Museer.
Utställningen Skära, sprätta, stoppa, sy visades på Galleri S:t Gertrud under Bästa biennalen 2015. Nyproducerade teckningar och objekt av EvaMarie Lindahl ställdes ut tillsammans med texter av Kristina Berggren, intendent på Malmö Museer.

Utställningen tog avstamp i en serie forskningsresor som under 1920 och 30-talen utgick från Sverige till berget Mount Elgon och beskriver i och med det också hur giraffen kom till Malmö. I text och bild framträdde fakta om en individ. Hon var en dräktig Rotschildgiraff, som levde i en flock tillsammans med tre andra giraffer, tills de alla sköts till döds inom loppet av några veckor våren 1930.

Skära, sprätta, stoppa, sy i utställningstiteln syftar till den förvandlingsprocess, som sedan skedde och utställningen belyste det problemkomplex, som uppstoppade djurkroppar utgör. Det är ju en kropp som på många sätt befinner sig i ett gränsland, mellan individ och art, mellan konst och vetenskap, mellan det organiska och det artificiella, mellan liv och död. Det är en kropp vars hjärta för länge sedan har slutat pulsera, men som i egenskap av museiföremål med all säkerhet har en lång tid kvar att leva. Därför tangerade Konstfrämjandet Skånes utställning också den samtida debatten kring museets uppdrag. Detta genom att sätta fingret på de svårigheter, som uppstår när det i samlingarna finns uppstoppade djur, som införskaffats på sätt som inte överensstämmer med dagens syn på vare sig vetenskaplighet, etik eller ekologi.

Samtidigt är dessa en del av museets egen historia och fortfarande ofta populära hos dagens publik. Samarbetet blev fruktbart då det visade på samtidskonstens möjligheter att utöva institutionskritik och samtidigt verka konstfrämjande genom att utställningen fokuserade på just giraffen, som så många skåningar kan relatera till och benämner som ”giraffen på museet”. Utställningen hade goda publiksiffror.

 

Hur ser du? – I blickar av glas speglas vi

Som en kommentar till den permanenta utställningen på Malmö Museer gjordes objekt i form av periskop, som installerades bredvid fem olika uppstoppade djur, däribland giraffen. När besökarna tittade genom periskopen såg de utställningsrummet utifrån djurens blickpunkt. Syftet med periskopen var att på ett intresseväckande och lekfullt sätt betona vårt förhållande till de uppstoppade djuren. Den ”icke-mänskliga” blick som periskopen erbjöd är ett väldigt konkret verktyg för att både å ena sidan, tala till museibesökarnas förmåga till medkänsla och empati med de djur som finns i utställningen och å andra sidan, synliggöra den maktstruktur som museirummet är uppbyggt kring. Vem tittar och vem bli synad? Vem är passiv och vem är aktiv? Vem är där för att lära ut och vem är där för att lära sig något? Vilka får röra sig var och på vilket sätt? Genom att låna djurens blickpunkt tydliggjordes hur de också ser tillbaka på oss människor. Därav undertiteln i blickar av glas speglas vi. Periskopen kunde ses på Malmö Museer även efter Bästa Biennalen och fram till den 17/1 2016.

 

Hur ser du? – Giraffoperiskopiska undersökningar

Under Bästa Biennalen hölls vid fyra tillfällen workshopen Giraffoperiskopiska undersökningar av EvaMarie Lindahl och projektledare Karin Annebäck. Workshopen riktade sig till barn i åldern 7-12. Workshopens första del var baserad på samtal och interaktion med de deltagande barnen och den andra delen bestod av ett praktiskt byggmoment. Workshopen startade med samling vid giraffen i entrén och precis som i utställningen på Galleri S:t Gertrud framträdde giraffen i workshopen som en individ då hennes öde framställdes i form av en berättelse. Därefter introducerade EvaMarie Lindahl några av de andra periskopen i utställningssalarna och berättade samtidigt varför hon funderar så mycket på vår relation till andra djur i sitt konstnärskap. Sen byggde deltagarna varsitt eget periskop av mjölkpaket, som blev ett ”giraffo-periskop” med hjälp av att de kläddes in papper utförda i en gul-brun mosaikteknik. Både genom de platsspecifika- och barnens egenbyggda periskop prövade vi tillsammans vad några av de uppstoppade djuren på museet kunde tänkas se hela dagarna.

 

Utvärdering och vidareutveckling

De brukarundersökningar som gjordes i samband med workshopen pekar mot att vi har uppnått vårt mål om att erbjuda barnen verktyg till självständig reflektion då få av de deltagande barnen innan hade funderat över de uppstoppade djurens roll på museet, men att de efteråt svarade mycket olika på frågan om ”vad de tyckte om dem”. Hur ser du? – skära, sprätta, stoppa, sy visades på galleri Stene Projects i Stockholm i december 2015. Vi hoppas också att Hur ser du? ska kunna fungera som ett platsspecifikt vandringsprojekt med erbjudande om utställning samt workshop och undersöker möjligheter för detta. Konstfrämjandet Skånes målsättning är att fortsätta utveckla denna typ av konstfrämjande samarbeten med Malmö Museer, vars utställningar har tekniskt, naturvetenskapligt och historiskt fokus.

Hur Ser Du utställning på Malmö Museer Fotograf EvaMarie Lindahl

Utställningen på Malmö Museer, fotograf EvaMarie Lindahl