Konstfrämjandet Skåne

2

Konstfrämjandet Skåne

BARN & UNGA

Barn och unga ett viktigt utvecklingsområde för Konstfrämjandet Skåne. Vi lägger fokus på hur vi kan utveckla basmetoder för vårt arbete samt hitta koncept som kan främja både barn och unga i regionen samt konstlivet i hela Skåne.

I linje med vår främjande målsättning vill vi ge möjlighet för barn och unga att ta del av konst och kultur i hela Skåne. Vi prioriterar därför att finnas på mindre orter och samhällen som inte har möjlighet att gå på konsthallar, gallerier och museum. Vi vill därför verka för att nå ut till dessa vita fläckar och lägga vårt fokus på att utveckla metoder för detta.

På gång:
Så arbetar konstnären
I projektet samarbetar vi med en lokal konstnär för att tillsammans med denne träffa en skolklass (åk 4-7), först genom ett studiebesök i konstnärens ateljé och sedan en workshop på skolan. Vårt mål är att genom detta projekt främja konsten i regionen, ge barn och unga en inblick i den konstnärliga processen, samt ge möjlighet för att uppleva konst i sin egen hemort.

För mer information om projektet eller andra frågor kring vår barn & unga-verksamhet, kontakta: ellen.bjerborn@konstframjandet.se