Konstfrämjandet Skåne

2

Konstfrämjandet Skåne

Utställning på Konstfrämjandet Skånes Galleri S:t Gertrud – On Your Marks! — 19/3 - 17/4 2016

OYM är ett internationellt samverkansprojekt mellan Irland och Sverige.

Projektet påbörjades 2014 och avslutas nu med en utställning på Konstfrämjandet Skåne. I samverkan med den Irländska tryckverkstaden Print Block från Dublin/Irland har Textiltryck Malmö arbetat med workshops, föreläsningar och konstnärligt arbete inom projektet. 15 konstnärer har varit delaktiga i utvecklingen av On Your Marks. Projektet har fokuserat på jämförelser kring linets historia i de båda länderna. I den konstnärliga processen har vi förutom med textil, även arbetat bland annat med poesi, ljud, bild och objekt. Den 18 september 2015 öppnade en utställning på R-Space Gallery i Lisburn -NordIrland, som ett delmål i projektet. Delar av detta steg i projektet kommer att visas på utställningen, men också flera nyproducerade verk.

 

Projektledare har varit Dyveke Zadig / Sverige och Liz Nilsson / Irland.

 

Övriga medverkande konstnärer är Margareta Bergstrand, Pernille Holm, Kajsa Lindh, Margareta Heijkenskjöld Holmgren, Josabet Werkmäster, Olga Tiernan, Jennifer Phelan, Caroline Ryan, Ursula Celano, Aoife Cahill och Trish Belford.

Sharon Adams har stått för dokumentationen och David Littler har varit ljudkonsult.

 

Den 9 april kl.14.00 kommer en av de deltagande konstnärerna, Josabet Werkmäster, att berätta om utställningen och projektet på Galleri S:t Gertrud.

Finissage söndagen den 17/4 kl. 12-15.

 

Projektet har genomförts med stöd från Kultur Skåne, Iaspis, Crafts Council och Ulster University.

 

Under utställningen har Galleri S:t Gertrud öppet onsdagar – fredagar kl. 12-15, lördagar 12-16 samt finissage söndagen den 17/4 kl. 12-15.

  • 19/3 - 17/4Ons - fre kl. 12-15, lör kl. 12-16