Konstfrämjandet Skåne

2

Konstfrämjandet Skåne

Malmö Gallerihelg 2022

Malmö Gallerihelg har fått en egen hemsida! Här kan man hitta allmän information om Gallerihelgen, kriterier för att medverka, länk till anmälan, deadlines, en digital karta och information om alla deltagarnas utställningar.

Nu är anmälan öppen till årets Gallerihelg! 

Efter två år med pandemi har vi provat på både gallerivecka och gallerihelg för att kunna genomföra arrangemanget på ett pandemisäkert vis. Antalet utställare har dubblerats de senaste åren vilket gör att arrangemanget gynnas av att spridas ut på flera dagar. Utvärderingen med utställarna visar att majoriteten vill behålla Gallerihelgen och de vittnar om bättre och fler tillfällen till konstmöten.

ÖPPETTIDER:

GALLERIER/UTSTÄLLNINGSRUM: fre 23 september kl 18-22 och lör-sön 24-25 september kl 12-16

POP UP: lör-sön 24-25 september kl 12-16

Samtliga utställare följer tiderna ovan för att det ska bli ett besökarvänligt arrangemang. Givetvis är alla välkomna att ha öppet fler eller längre dagar samt utöka med fest under fredagen.

Malmö Gallerihelg har fått en egen hemsida! Här kan man hitta allmän information om Gallerihelgen, kriterier för att medverka, länk till anmälan, deadlines, en digital karta och information om alla deltagarnas utställningar. Hemsidan uppdateras med utställarnas information under augusti och kan hittas på hemsidan ett par veckor innan helgen.

www.malmogallerihelg.se

Anmälan är öppen fram till midsommar för ert galleri/utställningsrum här: https://simplesignup.se/private_event/190337/f8ece833e5