Konstfrämjandet Skåne

2

Konstfrämjandet Skåne

Konstsamtal på äldreboenden

Samlingsutställning med Majlis Agbeck, Birgitta Nelson Clauss och Majlis Persson. De har varit med i Konstfrämjandets verksamhet Konst i Vården. Konstfrämjandet Skånes verksamhet Konst i Vården är bildsamtal där konstnärer och boenden på äldreboenden talar om konst. Det gemensamma för konstnärerna är det textila arbetet.

Majlis Agbeck bor och arbetar i Malmö och Sjörup med måleri, teckning och broderi. Även objekt i oväntade material. Hon arbetar huvudsakligen med utställningar och offentlig konstnärlig gestaltning. Birgitta Nelson Clauss bor i Skanör. Hennes inspiration är livet runtomkring som hon gestaltar i stora gobelänger, små vävar och skulpturer med allvar och humor. Majlis Persson boendes i Munka Ljungby arbetar med minnen, myter, sagor, vilket hon väver in i sina stora formstarka gobelänger och visar i sina gicléetryck.

Projektet Konst i Vården driver Konstfrämjandet i Skåne sedan 2004. Ett sjuttiotal konstnärer har under åren skapat utställningar som visats på en mängd olika äldreboenden i regionen men först nu är konstnärerna själva med och talar om sin konst! Vi har fördjupat, förändrat och utvecklat Konst i Vården genom pilotprojektet Konst i Närheten. Och nu är den nya verksamheten i full igång!

Vi baserar vårt arbete med konst inom äldreomsorgen på forskning av Britt-Maj Wikström, en av nordens främsta forskare på temat konst och hälsosamt åldrande. Forskning från Socialmedicinska Institutet i Umeå visar på att kulturkonsumenter lever längre och mår bättre. Därigenom skulle man kunna säga att konst och kultur är lika viktigt som våra motionsvanor. Projektet fokuserar på samtalet runt konsten. Syftet med projektet är att göra konsten tillgängligare och att boendena får ta del av bildsamtalets positiva effekter på hälsan.

I samtalen tar vi också hjälp av äldrepedagoger/aktivitetshanterare som finns på boendet.

Vi vill också göra konstupplevelser till en naturlig del av vardagen. Det ger människor fler sätt att kommunicera på och bilden kan fungera som språk och hjälpa till att bryta isolering. Konsten kan väcka minnen hos äldre, minnen som kanske ligger gömda. Bilden ger på så sätt ingångar till personliga samtal och gemensamma erfarenheter. Genom att tillsammans betrakta och associera runt konsten tränas minne och sociala förmågor. Förhoppningsvis kan vi medverka till att skapa nya upplevelser, tankar och tankemönster. Vår önskan är också att vi bland personalen skall väcka ett intresse att tala om den konst som redan finns på boendet.

Majlis PerssonMajlis Persson

 

BirgittaNelsonClauss_PianistenBirgitta Nelson Clauss

 

MajlisAgbäckMajlis Agbeck

 

  • 6 februari - 5 marsFinissage 5 mars
  • Öppettider under utställning: torsdagar 12-17, fredagar 12-15, lördagar 12-16