Konstfrämjandet Skåne

2

Konstfrämjandet Skåne

Konstfrämjandet Skåne söker ny medarbetare — Projektledare förmedling

Konstfrämjandet Skåne söker en projektledare som arbetar med planering och utveckling inom förmedling regionalt samt Malmö Gallerihelg.

Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening som främjar konst och folkbildning för att ge alla människor möjlighet att möta konst i sin vardag. I kärnverksamheten ingår Malmö Gallerihelg, uppsökande förmedlingsverksamhet för barn och unga i regionen samt konst och hälsa.

Nu söker vi en projektledare. En del av tjänsten innebär att ansvara för planering och utveckling av den förmedlande verksamheten i regionen. Vi fokuserar på metodutveckling för att nå ut med konst i regionen, särskilt till platser/orter i Skåne som inte har så stort konstutbud i grunden. Inom denna tjänst är barn och unga en prioriterad målgrupp.

Den andra delen av tjänsten innebär att projektleda Malmö Gallerihelg i sin helhet. Gallerihelgen äger rum sista helgen i september varje år, med intensiv arbetsperiod mellan maj och september.

För att lyckas behöver du ha erfarenhet av att driva och metodutveckla projekt för publik verksamhet. Vi lägger stor vikt på samarbeten, du bör därför ha erfarenhet av samarbetsprojekt och koordinering. Erfarenhet av folkbildning, förmedling och uppsökande verksamhet är meriterande. Du är den drivande personen i dina projekt och ansvarar för projektledning (planering, koordinering), kontakt med samarbetspartners och uppföljning.

Det är viktigt att ha tillgång till ett nätverk inom konstvärlden men också utanför, så som folkbildningsaktörer i Skåne eller goda kontakter mot offentlig sektor t.ex. skola. Vi ser även att du har en god förmåga att utveckla nya relationer. Idérikedom och strategiskt tänk ser vi också som avgörande nycklar för tjänsten. Konstfrämjandet Skånes verksamhet bygger på tillgängliggörande av konst, konst för alla och att arbeta folkbildande, vi ser därför gärna att du arbetat med eller i liknande verksamheter tidigare. Att kunna arbeta flexibla tider och en vilja att arbeta praktiskt är en förutsättning för arbetet.

Kvalifikationer
Akademisk examen inom kultur, fri konst eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av konst/kulturförmedling/folkbildning
Erfarenhet av projektledning och metodutveckling
Ett brett nätverk av och vana från arbete med konstnärer och kommunala och regionala tjänstemän inom konstfältet
Du uttrycker dig väl på svenska och engelska i tal och skrift.

Meriterande
Erfarenhet från anställning eller annat arbete i civilsamhället/föreningslivet.

Anställningsvillkor:
Tjänsten är placerad i Malmö, Östergatan 9a, men har hela Skåne som arbetsfält. Omfattning 50% tillsvidareanställning utan möjlighet till ökad tjänstgöringsgrad. 6 månaders provanställning. Tillträde i början av 2023 eller enligt överenskommelse.

Du ingår i ett arbetslag med 3-4 personer och utvecklar projekt i dialog med verksamhetsledaren och övrig personal. Verksamhetsledaren är ansvarig chef och den som övriga medarbetare rapporterar till. Verksamhetsledaren rapporterar till Konstfrämjandet Skånes styrelse.

Ansökan:
Sista tid för inlämning av ansökan är 21/11-2022 kl 15.00.

Mejla din ansökan till: skane@konstframjandet.se
Märk mailet med: Ansökan – Projektledare, förmedling
Intervjuerna äger rum: mellan 7-9 december
För mer info, kontakta verksamhetsledare Sofia Landström
sofia.landstrom@konstframjandet.se, 070-610 42 61