Konstfrämjandet Skåne

2

Konstfrämjandet Skåne

Aktuellt: September 2018

Nyheter

Malmö Gallerinatt 2018

Konstfrämjandet Skåne arrangerar sedan 1997 Malmös största konstevenemang, Malmö Gallerinatt. Den äger alltid rum den sista lördagen i september och under kvällen har Malmös många gallerier och konstinstitutioner kvällsöppet mellan kl. 18 – 24.